Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο   /   Τελωνειακά Θέματα   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2016
09/08/2016 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α.Π.: 2500 (01-07-2016)
Ενημερωτική εγκύκλιος από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Δ/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 59 του Ν. 4389/2016 – ενημέρωση του υποσυστήματος TARIC.

 

Α.Π.: 2562 (07-07-2016)
Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/922 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 όσον αφορά τον κατάλογο τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων τους από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή νωπού κρέατος στην Ένωση.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0922&rid=1

 

Α.Π.: 2563 (07-07-2016)
Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/535 της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 για την καταχώρηση της Σιγκαπούρης στον κατάλογο τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων τους από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή νωπού κρέατος στην Ένωση.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0535R(01)&rid=2

 

Α.Π.: 2564 (07-07-2016)
Εκτελεστική Απόφαση 2016/887 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 2007/777/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο τρίτων χωρών ή περιοχών τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ευρώπη προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0887&rid=1

 

Α.Π.: 2565 (07-07-2016)
Εκτελεστική Απόφαση 2016/884/ΕΕ της Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/88/ΕΕ για την προσωρινή αναστολή εισαγωγών από το Μπανγκλαντές των τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα του Betel («Piper betle»), όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της, η οποία παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0884&rid=1

 

Α.Π.: 2566 (07-07-2016)
Απόφαση 2016/857 της Επιτροπής της ΕΕ, για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη, ως προς τις καταχωρίσεις για τη Λετονία.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0857&rid=1

 

Α.Π.: 2689 (18-07-2016)
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1047 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο.
Ο κοινοποιούμενος κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2016.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1047&rid=1


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες