Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο   /   Τελωνειακά Θέματα   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ REX ΑΠΟ 1-1-2017 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 84/2017)
11/01/2017 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σας κοινοποιούμε την αριθ. ΔΔΘΤΟΚΒ1176336 01-12-2016 2016 ΑΥΟ ΦΕΚ 4119 Β 21/12/16 και την αριθ. ΔΔΘΤΟΚΒ1189833 29.12.2016 ΕΔΥΟ με την οποία καθορίζεται η Τελωνειακή Περιφέρεια ως αρμόδια αρχή για την αποδοχή των αιτήσεων και τη χορήγηση άδειας εγγεγραμμένου εξαγωγέα. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα ο Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας έχει τη δυνατότητα να συντάσσει ο ίδιος βεβαιώσεις προτιμησιακής καταγωγής σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων για εμπορεύματα αξίας άνω των 6.000 € αντί του πιστοποιητικού form A.

Για την απόκτηση αυτής της άδειας πρέπει να υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με το έντυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 22-06 του Εκτελεστικού Κανονισμού 2015/2447 στην Τελωνειακή Περιφέρεια της έδρας της επιχείρησης.

 

Παροχή οδηγιών σχετικά με την υπ’ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο. - Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX - ΦΕΚ 4119/Β/21-12-2016. (Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1032953 ΕΞ2017)


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες