Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο   /   Τελωνειακά Θέματα   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2469/2017)
18/07/2017 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κοινοποιείται η υπ’αριθ. ΔΤΔ Α 1106275/2017 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με τις διατυπώσεις επανεξαγωγής μη ενωσιακών εμπορευμάτων από ελεύθερες ζώνες ή αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης.

Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο, για την ως άνω επανεξαγωγή θα πρέπει να κατατίθεται Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου ή Γνωστοποίηση επανεξαγωγής.

Η κατάθεση των σχετικών παραστατικών γίνεται από τον μεταφορέα που παραλαμβάνει τα εμπορεύματα για μεταφορά εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ, αλλά μπορεί να γίνει και από άλλα πρόσωπα (εξαγωγέας).

Επισημαίνεται ότι οι ως άνω διαδικασίες εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση επανεξαγωγής σε τρίτες χώρες και όχι για εφοδιασμό πλοίων, για τον οποίο θα πρέπει να κατατίθεται διασάφηση επανεξαγωγής όταν πρόκειται για τροφοεφόδια, ή Ειδικού Προορισμού όταν πρόκειται για λοιπά εφόδια που προορίζονται για επισκευή συντήρηση κ.ά. του πλοίου.

 

Εγκύκλιος…

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

Γεωργίου Κασιμάτη 1, Πλ. Οδησσού

18531 – Πειραιάς

Τηλ.: 210 4170529  Φαξ: 210 4174601

Website: www.pcci.gr   E-mail: studies@pcci.gr


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες