Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο   /   Τελωνειακά Θέματα   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

A) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΔΕΦΚΦ1116596ΕΞ2017 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗΣ.Β) ΑΡΙΘΜ. ΔΕΦΚΦ1116601ΕΞ2017 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ.
17/08/2017 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με τις κάτωθι αποφάσεις: 

Α) Με την Απόφαση Αριθμ. ΔΕΦΚΦ1116596ΕΞ2017 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και οι επιμέρους διαδικασίες αναφορικά με τη σύσταση και λειτουργία των φορολογικών αποθηκών προϊόντων υποκείμενων σε ΕΦΚ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 2960/2001.

Β) Με την απόφαση Αριθμ. ΔΕΦΚΦ1116601ΕΞ2017 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και οι επιμέρους διαδικασίες που αφορούν στη χορήγηση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 64 του ν. 2960/2001.

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες