Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο   /   Τελωνειακά Θέματα   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε. «ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ»
18/08/2017 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΑΔΑ: 6Ω3Ζ46ΜΠ3Ζ-0ΡΕ), η οποία δημοσιεύθηκε στο αρ. 2540 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Β και ισχύει από την 01/10/2017. 

 

Με την εκδοθείσα ως άνω Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία των επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα καθώς και η διαδικασία παραλαβής πρώτων και βοηθητικών υλών με απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους και για τα οποία η οριστική απαλλαγή ή καταβολή αυτού κρίνεται με την ολοκλήρωση του έργου. Η εν λόγω διαδικασία θεσπίστηκε για λόγους διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου και μείωσης του διοικητικού κόστους και έχει σαν σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και απασχόλησης στη χώρα μας. 

 

Επισυνάπτεται: ΠΟΛ.1101/2017 (ΦΕΚ2540 Β/21-07-2017)


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες