Ενημέρωση   /   'Αρθρα-Δηλώσεις-Παρεμβάσεις   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρο Βασίλη Κορκίδη στον Τόλη Λιαγουρόπουλο για την ΑΧΙΑ NEWS (26/03/2022) - Οι 7 κομβικές συνέπειες στην οικονομία από την πολεμική κρίση
01/04/2022 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Από ένα πόλεμο δεν προκύπτει ποτέ ο’φελος, αλλά η μεγάλη απώλεια της ειρήνης, που είναι προϋπόθεση για κοινωνική και οικονομική ευημερία. Ακόμη και αν βρεθεί διπλωματικός τρόπος να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία σύντομα, η διαταραχή που έχει προκληθεί θα δημιουργήσει μεσοπρόθεσμες οικονομικές συνέπειες. Οι οικονομικοί πόλεμοι μάλιστα αν και κάνουν λιγότερο θόρυβο είναι ισχυρότεροι των πραγματικών και δημιουργούν μεγαλύτερες συνέπειες στις ζωές των ανθρώπων. Βεβαίως η διάρκεια του πολέμου κλιμακώνει αντίστοιχα τις οικονομικές συνέπειες, αφού η αβεβαιότητα αυξάνεται, οι διεθνείς αγορές κινούνται σε υψηλότερες τιμές και οι χώρες διέρχονται περίοδο δημοσιονομικής αγωνίας. Μάλιστα μια κρίση τέτοιας έντασης, ιδίως όταν διαδέχεται μια χρηματοοικονομική κρίση και πριν ακόμη τελειώσει η πανδημία, ενισχύει τις αδυναμίες που προϋπήρχαν, θέτει εμπόδια ανάκαμψης και έχει απροσδιόριστο κόστος. Πέρα από τις άμεσες επιπτώσεις με τις ακραίες ανατιμήσεις της ενεργειακής και διατροφικής αλυσίδας, υπάρχουν κομβικές συνέπειες για την πορεία της ευρωπαϊκής και ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, οι επιπτώσεις και συνέπειες σε 7 κομβικούς τομείς αφορούν στην ενέργεια, τα τρόφιμα, τον τουρισμό, τις μεταφορές, τις επενδύσεις, το εμπορικό ισοζύγιο και τα δημοσιονομικά μεγέθη.

Οι τιμές ενέργειας, όσο κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα θα αυξάνουν το κόστος των εισαγωγών, θα επιβαρύνουν την εγχώρια βιομηχανία, θα δυσχεραίνουν τις εξαγωγές και θα διευρύνουν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Η εξισορρόπηση του εξαγωγικού ισοζυγίου είναι άγνωστο πόσο θα βελτιωθεί φέτος από τον τουρισμό. Η περυσινή αύξηση της κατανάλωσης θα περιοριστεί από τον συνδυασμό του αυξημένου κόστους του οικογενειακού προυπολογισμού και των μειωμένων διαθέσιμων εισοδημάτων. Η ευρύτερη αποσταθεροποίηση, θα οδηγήσει σε μείωση της επενδυτικής εμπιστοσύνης καθώς και σε αύξηση του πληθωρισμού, των spreads των ομολόγων και του δημοσιονομικού κόστους αναθεωρώντας τον προϋπολογισμό. Πέραν του γεγονότος ότι πρέπει να υπάρξει εκτός από τη συντονισμένη εθνική προσπάθεια και ανάλογη παρέμβαση σε επίπεδο Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της κατάστασης, που προσλαμβάνει ιδιότητες ασύμμετρης απειλής, είναι πρόδηλο ότι θα επηρεαστεί το επιχειρηματικό περιβάλλον για προφανείς λόγους. Η αβεβαιότητα είναι ο «χειρότερος σύμβουλος» για το επιχειρείν το οποίο έχει συνηθίσει να σταθμίζει «τα ρίσκα» πριν αποφασίσει να τοποθετηθεί επιχειρησιακά και επιχειρηματικά.

Στη παρούσα χρονική συγκυρία η αβεβαιότητα κυριαρχεί και η πραγματική κατάσταση για το τρέχον εξάμηνο μπορεί να είναι ακόμη πιο ζοφερή από τις προσδοκίες που παρουσιάζονται. Επισημαίνω ότι στη παρουσίαση των κύριων ευρημάτων του τελευταίου Βαρόμετρου ΜμΕ που εκπονήθηκε από την SMEunited, τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι για να επιτραπεί στις ΜμΕ να αντιμετωπίσουν την υψηλή αβεβαιότητα που σχετίζεται με τον πόλεμο της Ουκρανίας και να ανακάμψουν από την κρίση, οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να επικεντρωθούν στον μετριασμό των επιβαρύνσεων στις ΜμΕ και στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και εμπορευμάτων. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να μετριαστούν οι επιπτώσεις του πολέμου σε κομβικούς τομείς της οικονομίας, να αποφευχθούν ζοφερές καταστάσεις και να διατηρηθούν ζωντανές οι προσδοκίες, όταν μάλιστα η ελληνική οικονομία βρίσκεται μόλις ένα σκαλοπάτι από την επενδυτική βαθμίδα.

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή