Ενημέρωση   /   'Αρθρα-Δηλώσεις-Παρεμβάσεις   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Παρέμβαση Ε.Β.Ε.Π. προς Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας ''Αίτημα ένταξης Ε.Β.Ε.Π. στο Πρόγραμμα ''Ηλέκτρα'', συμμετοχή στη σχετική διαβούλευση'' (28/02/2022)
01/07/2022 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 President
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
         κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών,
         κα Αλεξάνδρα Σδούκου
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Με την παρούσα επιστολή και στο πλαίσιο της επικείμενης διαβούλευσης του οδηγού εφαρμογής για το Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων «Ηλέκτρα», επισημαίνουμε την εξαιρετική ανάγκη για την έγκαιρη παρέμβασή σας, προκειμένου να συμπεριληφθούν τα Επιμελητήρια, ως Δικαιούχοι του εν λόγω Προγράμματος. 
 
Ως γνωστόν τα Επιμελητήρια αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 
Τα ελληνικά Επιμελητήρια εδρεύουν σε κτίρια ιδιόκτητα, πολλά δε εξ αυτών χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, χρήζοντα όμως άμεσης αναβάθμισης, ώστε η λειτουργία τους να εξασφαλίζει την απαιτούμενη ενεργειακή εξοικονόμηση και να ανταποκρίνεται στα πρότυπα των σύγχρονων κτιριακών υποδομών, όπως αυτά καθορίζονται άλλωστε και στους εθνικούς στόχους ενεργειακής αποδοτικότητας στο δημόσιο κτιριακό τομέα.
 
Αποτελεί λοιπό εξαιρετική ανάγκη, για τα εν λόγω επιμελητηριακά κτίρια, να υπάρξει πρόβλεψη συντονισμένης εφαρμογής πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας και βιώσιμης ανάπτυξης. Κάτι τέτοιο θα μπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού σχήματος, όπως αυτό προβλέπεται από το Πρόγραμμα «Ηλέκτρα».
 
Είναι σίγουρο ότι ένας ευρύτερος σχεδιασμός του Προγράμματος, ώστε να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους και τα ελληνικά Επιμελητήρια, θα αποτελέσει ιδιαίτερα ωφέλιμη επένδυση, αλλά και προώθηση του υποδειγματικού ρόλου του Δημοσίου για την κινητοποίηση της οικονομίας της χώρας και, με αυτό το δεδομένο, θα παρακαλούσαμε για τη δική σας υποστήριξη.
 
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
Βασίλης Κορκίδης


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή