Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο   /   Αγορανομικές Διατάξεις   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΗΣ Α.Δ. 7/09, ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΩΝ Κ.ΛΠ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
22/01/2010 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σας Ενημερώνουμε για το υπ' αρ. Α2-4957 έγγραφο της Δ/νσης Τιμών Τροφίμων και Ποτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, σχετικά με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις επί του άρθρου 9 του Κεφαλαίου 1 της Αγορανομικής Διάταξης 7/09


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή