Ενημέρωση    / 'Αρθρα-Δηλώσεις-Παρεμβάσεις  RSS 2.0 

Άρθρο προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη στα ΝΕΑ (14/01/2022)- «Το 2022 είναι έτος ανάκτησης, ανάκαμψης και αλλαγής του εμπορίου» (14/01/2022)
Άρθρο προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, στη Real News (14/01/2022) - Επενδύσεις: Η μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα (14/01/2022)
Άρθρο προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη στη Στέλλα Κεμανετζη “oikonomia.gr & sofokleous10.gr” (14/01/2022) - Το 2022 είναι έτος ευκαιριών και προκλήσεων για την επιχειρηματικότητα (14/01/2022)
Άρθρο προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κου Β. Κορκίδη, για ΑΧΙΑ ΝΕWS (11/12/2021) - Η μετάλλαξη «Ο» καθυστερεί αλλά δεν μηδενίζει την ανάκαμψη (17/12/2021)
Άρθρο προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, στην ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ -Ο εθνικός, οικονομικός και κοινωνικός ρόλος της ακτοπλοΐας (15/12/2021)
Άρθρο προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη στην ΑΞΙΑ (4/12/21) -«Η ναυπηγική βιομηχανία ξυπνά από κώμα και επιστρέφει δυναμικά» (15/12/2021)
Άρθρο προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, στην Finance Pro (Νοέμβριος 2021) - Η νέα πραγματικότητα απαιτεί συνενώσεις δυνάμεων και επιχειρησιακές συνέργειες (06/12/2021)
Άρθρο προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, στην ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ - Ο εθνικός, οικονομικός και κοινωνικός ρόλος της ακτοπλοΐας (06/12/2021)
Άρθρο προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, για την ΑXIA NEWS (27/11/2021) -Πολλές προσφορές, μέτριες αυξήσεις και λίγες ελλείψεις στην «phygital» αγορά (06/12/2021)
Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για την AXIA NEWS (20/11/2021) - Η σημασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα (29/11/2021)
Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη,στην Real News (14/11/2021) - "Στοχευμένη στήριξη" (19/11/2021)
Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για την POLITICAL (16/11/2021)- "Πρώτος στόχος της περιφερειακής πολιτικής η «Έξυπνη Ευρώπη" (19/11/2021)
Άρθρο του Προέδρου ΕΒΕΠ Β Κορκίδη στον Τ. Λιαγουρόπουλο για την Αξία (13/11/21) - «Η ανάπτυξη της θαλάσσιας Οικονομίας σε ένα νησιωτικό περιβάλλον» (19/11/2021)
Άρθρο προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, στο Reformer.gr- "Ανθεκτικότητα και κινητικότητα δείχνει η επιχειρηματικότητα" (12/11/2021)
Άρθρο προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη, στον Τ. Λιαγουρόπουλο για την AXIA NEWS (6/11/2021)- Σοβαρές οι επιπτώσεις στην αγορά από το κλείσιμο του λιμανιού (12/11/2021)

  ‹‹   11  12  13  14  15  16  17  18  ››