Οικονομική Επικαιρότητα    / Ασία  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομούνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας προέλευσης της είδησης.


ΙΑΠΩΝΙΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΓΙΑ ΣΚΕΥΗ, ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2117/2022) (17/05/2022)
ΙΑΠΩΝΙΑ - ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 893/2022) (11/03/2022)
ΙΑΠΩΝΙΑ - ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3038/2012) (04/05/2012)
ΙΣΡΑΗΛ - ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ 2022 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2731/2022) (24/06/2022)
ΙΣΡΑΗΛ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1121/2022) (17/03/2022)
ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4911/2012) (19/10/2012)