Επιχειρηματικές Συνεργασίες  RSS 2.0 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 16/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» (Α.Π.ΕΒΕΠ: 3392/2022)
Καταληκτική ημερομηνία: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Τρίτη 13/9/2022, ώρα 13:00 ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία - Πρωτόκολλο έως την Παρασκευή 16/9/2022, ώρα 11:00 π.μ (17/08/2022)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΧ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΧ)». ( Α.Π. ΕΒΕΠ:3887/2022)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 15 Σεπ 22, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 (16/08/2022)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ( Α.Π. ΕΒΕΠ:3886/2022)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 12 Σεπ 22, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. (16/08/2022)

περισσότερα »

ΒΟΖΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO (Α.Π. ΕΒΕΠ: 3885/2022)
(16/08/2022)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ– ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (LIS) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3379/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 19 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 22 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00πμ (12/08/2022)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΕΧΝΙΚΟΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Κ. ΜΗΧΑΝΩΝ Υ/Β Τ.209» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3370/2022)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 (με απόδειξη) και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 (11/08/2022)

περισσότερα »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ (Α) ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΑΡΩΣΗΣ – ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, (Β): ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, Γ) ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Δ) ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3369/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 29/08/2022 και ώρα 17:00 μμ. (11/08/2022)

περισσότερα »

ΚΙΝΑ - 5ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΛΕΝΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3363/2022)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, έως και την Τετάρτη, 31η Αυγούστου 2022, (10/08/2022)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ– ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HOSPITAL INFORMATION SYSTEM (HIS) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LABORATORY INFORMATION SYSTEM (LIS) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3361/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 16 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 21 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00πμ (10/08/2022)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ– ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΕΣΤΡΙΔΩΝ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3360/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 15η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 19η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00πμ (10/08/2022)

περισσότερα »

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ–ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3352/2022)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα, 5-9-2022 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Πέμπτη, 8-9-2022 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: Παρασκευή, 9-9-2022 και ώρα 11:00π.μ. (10/08/2022)

περισσότερα »

ΑΛΒΑΝΙΑ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ MILOT-FIER (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3346 /2022)
Η υποβολή των προσφορών και για τους τρείς διαγωνισμούς θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12.00. (09/08/2022)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3349/2022)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 από 10:30΄έως 11:00 π.μ (09/08/2022)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3348/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 29 Αυγ 22, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 31 Αυγ 22, ημέρα τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 01 Σεπτ 22, ημέρα πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. (09/08/2022)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ– ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3347/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 15η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 20η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00πμ (09/08/2022)

περισσότερα »

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ BALANCE ANALYZER Α/Φ CL-415 (O/N 223175) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3334/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 30 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών 06 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. (08/08/2022)

περισσότερα »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ (Α): ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ (Β): ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 6 ΤΒ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ DATA ΓΙΑ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2021 ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3327/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 22/08/2022 και ώρα 17:00 μμ. (05/08/2022)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Η ΕΞΥΠΠ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3316/2022)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 18/08/2022 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/09/2022 και ώρα 14:00. (05/08/2022)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ / ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ», (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3288/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 22/08/2022 και ώρα 03:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 26/08/2022 και ώρα 10:00 π.μ. (01/08/2022)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΠΑΦΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3202/2022)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 09/08/2022, και ώρα 11.00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Δευτέρα 29/08/2022, και ώρα 11.00 π.μ. (26/07/2022)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3195/2022)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 19/08/2022, και ώρα 11.00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Πέμπτη 25/08/2022, και ώρα 11.00 π.μ. (26/07/2022)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3168/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 06/09/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (22/07/2022)

περισσότερα »

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΩΝ Β/ΤΦ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ Α/Φ ΚΑΙ Ε/Π (O/N 223170). (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3138/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 23 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών 30 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. (20/07/2022)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 1ΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΗΡΟΖΙΝΟΦΟΡΩΝ 4.500 ΕΩΣ 5.000 ΛΙΤΡΩΝ». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3137/2022)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 22 Αυγ 22, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 23 Αυγ 22, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, (20/07/2022)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3105/2022)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:30 (19/07/2022)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 3ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) 5ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, 3 ΜΙΚΡΟΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (7-9 ΘΕΣΕΩΝ) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΣ (OPTION) ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3080/2022)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 16 Αυγ 22, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 22 Αυγ 22, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. (18/07/2022)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-09-2022 ΕΩΣ 31-12-2024 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3077/2022)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 26/08/2022, και ώρα 11.00π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Παρασκευή 02/09/2022, και ώρα 11.00 (15/07/2022)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3004/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 05/09/2022 και ώρα 03:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 09/09/2022 και ώρα 10:00 π.μ. (12/07/2022)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ –ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Δ.38 ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ IR FLARES CARTRIDGES LIR684 ΤΩΝ Α/Φ Μ2000/-5. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3002/2022)
Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 6η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού (με απόδειξη), δηλαδή μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ, (12/07/2022)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΕΩΝ ΆΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-9-2022 ΕΩΣ 31-12-2024» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2830/2022)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 03/08/2022, και ώρα 11.00π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Πέμπτη 01/09/2022, και ώρα 11.00 π.μ (29/06/2022)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2814/2022)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 29/08/2022, και ώρα 11.00π.μ, Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Δευτέρα 05/09/2022, και ώρα 11.00 π.μ. (28/06/2022)

περισσότερα »

ΚΥΠΡΟΣ – ΔΥΟ (2)ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΚΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2745/2022
Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών: 9 Σεπτεμβρίου 2022 και 27 Ιουλίου 2022. (24/06/2022)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ ΑΕΡΟΣ ΑΤΜΟΥLEX (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2239/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 14 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 16 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00πμ (23/05/2022)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
(24/08/2020)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», ΕΣΠΑ 2014-2020
(28/01/2019)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

Επιχειρηματικές Συνεργασίες
Προσφορές / Ζητήσεις / Συνεργασίες Διαγωνισμοί ..... (20/06/2011)

περισσότερα »