Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομόυνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίσης του διαγωνισμού.


ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:38751/2016)
(31/08/2016)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΣΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΚΟΠΙΩΝ - BLACE (Α.Π. 3149/2019)
Καταληκτική Ημερομηνία: 04/09/2019 (23/08/2019)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π.: 2676 /2019)
Αντικείμενα: 1) Κατασκευή και εγκατάσταση σταθμών διοδίων, 2) Έργα αποχέτευσης & διαχείρισης αποβλήτων, 3) Φαρμακευτικά προϊόντα 4) Καύσιμα ντίζελ, 5) Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ, 6) Λάστιχα για οχήματα, 7) Συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας, 8) Οδικά έργα, 9) Εξοπλισμός σιδηροδρόμων, 10) Παύση λειτουργίας μη συμμορφούμενων χώρων υγειονομικής ταφής και χώρων εναπόθεσης αποβλήτων (01/07/2019)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 4ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1489/2019)
Αντικείμενα: 1) Φωτοβολταϊκά πάνελ, 2) Προετοιμασία Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, 3) Κατασκευαστικές εργασίες, 4) Μηχανήματα για ορυχεία και λατομεία και εξοπλισμός κατασκευών, 5) Δομικά υλικά, 6) Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης, 7) Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα, 8) Μετασχηματιστές, 9) Οδικά έργα, 10) Σταθμοί διοδίων, 11) Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών, 12) Προμήθεια λεωφορείων CNG, 13) Εξοπλισμός εργαστηριακός (11/04/2019)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1169/2019)
Αντικείμενα: 1) Κατασκευαστικές εργασίες 2) Υπηρεσίες τεχνικών μελετών, 3) Προμήθεια βιτουμενίου, 4) Ιατρικός εξοπλισμός & φαρμακευτικά προϊόντα, 5) Υπηρεσίες IT., 6) Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ενσύρματης τηλεφωνίας, 7) Υλικά κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών, 8) Συστήματα πληροφόρησης & εξυπηρετητές ,9) Είδη & εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών, 10) Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών, 11) Εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης, 12) Λεωφορεία χαμηλού δαπέδου (22/03/2019)

περισσότερα »

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΈΡΓΑ/ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 1150/2017)
(04/04/2017)

περισσότερα »

ΙΣΡΑΗΛ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 4196/2018)
(08/11/2018)

περισσότερα »

ΚΑΤΑΡ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ «ASHGAL» ΓΙΑ ΤΟ 2019 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1158/2019)
- (21/03/2019)

περισσότερα »

ΛΕΤΟΝΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ 1/4/2018 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1463/2018)
Σύμφωνα με ενημέρωση που μας περιήλθε από την Πρεσβεία μας στη Λεττονία, από 1/4/2018 θα πρέπει να υποβάλλονται διαδικτυακά όλες οι προσφορές που αφορούν σε δημόσιους διαγωνισμούς προϋπολογισμού άνω των 42.000€ για αγαθά και υπηρεσίες και άνω των 170.000€ για τον κατασκευαστικό τομέα. (08/05/2018)

περισσότερα »

ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΗΣ- ΠΩΛΗΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (Α.Π. ΕΒΕΠ: 3304/2019)
Καταληκτική Ημερομηνία: 12/9/2019 (23/08/2019)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες