Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομόυνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίσης του διαγωνισμού.


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ (ΦΑΠ), ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΚΤΩ (8) ΤΟΝΩΝ, ΕΠ’ ΩΦΕΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΚ/ΝΑΤΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3904/2018)
Προϋπολογισμός: 250.000,00 €, άνευ Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 29/10/2018 και ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 05/11/2018 και ώρα 11:00 π.μ.. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 09/11/2018 και ώρα 09:00 π.μ.. (19/10/2018)

περισσότερα »

ΑΛΓΕΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3625/2018)
Αντικείμενα: 1) Προεπιλογή νεωρίων περιοδικής συντήρησης των πλοίων (προσφορές έως 21/10/2018). 2) Μελέτη και υλοποίηση συστήματος scrubbers closed loop σε εμπορικά/ οχηματαγωγά πλοία (προσφορές έως 19/11/2018). (04/10/2018)

περισσότερα »

ΑΛΓΕΡΙΑ -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΛΓΕΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΩΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3700/2018)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών για την πρόσκληση Νο 6/2018 είναι η 21-10-2018 και ώρα 12:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών για την πρόσκληση Νο 7/2018 είναι η 19-11-2018 και ώρα 12:00. (17/10/2018)

περισσότερα »

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:38751/2016)
(31/08/2016)

περισσότερα »

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π: 3809/2018)
Αφορούν 1) Προμήθειες: α) ιατρικών συσκευών, μηχανημάτων & αναλωσίμων, β) εξοπλισμού Η/Υ, γ) φαρμακευτικών προϊόντων, δ) ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ε) προκατασκευασμένων κτιρίων, στ) οχημάτων συμπίεσης απορριμμάτων. 2) Εργασίες σε επιφάνεια οδοστρώματος. 3) Κατασκευαστικές εργασίες. (16/10/2018)

περισσότερα »

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΈΡΓΑ/ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 1150/2017)
(04/04/2017)

περισσότερα »

ΙΝΔΙΑ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ:4307/2017)
(02/01/2018)

περισσότερα »

ΛΕΤΟΝΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ 1/4/2018 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1463/2018)
Σύμφωνα με ενημέρωση που μας περιήλθε από την Πρεσβεία μας στη Λεττονία, από 1/4/2018 θα πρέπει να υποβάλλονται διαδικτυακά όλες οι προσφορές που αφορούν σε δημόσιους διαγωνισμούς προϋπολογισμού άνω των 42.000€ για αγαθά και υπηρεσίες και άνω των 170.000€ για τον κατασκευαστικό τομέα. (08/05/2018)

περισσότερα »

π.Γ.Δ.Μ. - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3849/2018)
Αντικείμενα: 1) Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως. 2) Αυτοκίνητα τύπου στέισον και σεντάν. 3) Κατασκευαστικές εργασίες. 3) Υπηρεσίες μηχανικού. 4) Μηχανήματα για εξοπλισμό ορυχείων, λατομείων, κατασκευών. 5) Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης. 6) Ηλεκτρικοί αισθητήρες, 7) Αποζεύκτες ισχύος. 8) Προμήθεια εξοπλισμού για την Εισαγγελία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 9) Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών (17/10/2018)

περισσότερα »

π.Γ.Δ.Μ. - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3554/2018
Αντικείμενα: 1) Έργο εκσυγχρονισμού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 2) Κατασκευαστικές εργασίες. 3) Παραχώρηση αδειών για γεωλογικές έρευνες. 4) Υποβολή αιτήσεων χρηματοδοτικής στήριξης αερομεταφορέων. 5) Προμήθειες: Εξοπλισμός πυρόσβεσης, Εξοπλισμός παραγωγής μεταδόσεων, Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών, Ελαστικά επίσωτρα, Ενοικίαση οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, Στρατιωτικές στολές, Σωληνώσεις. 6) Παροχή στήριξης για την αναδιοργάνωση του κράτους, 7) Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού (01/10/2018)

περισσότερα »

ΠΓΔΜ- ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΟΕΥ)- ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΓΔΜ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 3394/2018)
(20/09/2018)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες