Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομούνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίησης του διαγωνισμού.


424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4608/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ. (23/10/2020)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 5ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12/2020 2020 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π.4305 /2020)
Αντικείμενα: Εξωτερικός αθλητικός εξοπλισμός, Ανατρεπόμενα φορτηγά, Πετρέλαιο θέρμανσης, Τροχαίο υλικό, Φαρμακευτικά προϊόντα, Υπηρεσίες μεταφορών, Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός λογισμικού), Ιατρικός εξοπλισμός, Αθλητικά ρούχα, Γαλακτοκομικά προϊόντα, Εξοπλισμός παρακολούθησης με ραντάρ, Προϊόντα πετρελαίου, καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια & άλλες πηγές ενέργειας, Οχήματα, Φρούτα, λαχανικά, Ανταλλακτικά για οχήματα, Χημικά προϊόντα, Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων, Κατασκευή φράγματος αναχώματος κλπ (06/10/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «REQUEST FOR INFORMATION (RFI) 2020-44940 – SITCEN AUTOMATED CALLOUT SYSTEM», FC(PROC)(2020)0114 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4562/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16η Νοεμβρίου 2020. (21/10/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «PROCUREMENT OF SUPPORT FOR NCIA SERVICES HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (HPE) HARDWARE», (IFB-CO-115240-HPE), REF: NCIA/ ACQ/2020/7171 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4557/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 20η Νοεμβρίου 2020. (21/10/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO - ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: NOTIFICATION OF INTENT (ΝΟΙ) TO ISSUE AN IFIB FOR INFORMATION KNOWLEDGE MANAGEMENT FUNCTIONAL ADMINISTRATION DELIVERABLE SERVICES», IFIB-ACT-JFTC 20-101 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4287/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρόθεσης για πρόσκληση υποβολής προσφορών ορίζεται η 3η Νοεμβρίου 2020. (06/10/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO - ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «PROVISION OF TRANSPORT CORE SERVICES (TCS)», IFB-CO-14797-TCS, REF: NCIA/ACQ/2020/7112 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4270/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρόθεσης για πρόσκληση υποβολής προσφορών ορίζεται η 10η Δεκεμβρίου 2020. (06/10/2020)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020- (Α.Π.ΕΒΕΠ:3750/2020)
(08/09/2020)

περισσότερα »

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟ1_ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: «IMPLEMENT INCREMENT 2 OF THE NATO COMMON OPERATIONAL PICTURE (NCOP)», IFB-CO-115049-NCOP (Α.Π.ΕΒΕΠ:3618/2020)
(08/09/2020)

περισσότερα »

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΙΛΑΝΔΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ (EASTERN ECONOMIC CORRIDOR). ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (Α.Π.ΕΒΕΠ:4855/2019)
(29/11/2019)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες