Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομούνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίησης του διαγωνισμού.


ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ NO. 39/2022 (Α.Π. ΕΒΕΠ:3464/2022)
(30/08/2022)

περισσότερα »

ΑΛΒΑΝΙΑ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ MILOT-FIER (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3346 /2022)
Η υποβολή των προσφορών και για τους τρείς διαγωνισμούς θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12.00. (09/08/2022)

περισσότερα »

ΚΙΝΑ - 5ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΛΕΝΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3363/2022)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, έως και την Τετάρτη, 31η Αυγούστου 2022, (10/08/2022)

περισσότερα »