Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομόυνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίσης του διαγωνισμού.


ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:38751/2016)
(31/08/2016)

περισσότερα »

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΈΡΓΑ/ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 1150/2017)
(04/04/2017)

περισσότερα »

ΙΝΔΙΑ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ:4307/2017)
(02/01/2018)

περισσότερα »

ΙΣΡΑΗΛ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 12 ΓΕΡΑΝΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ CONTAINERS (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 3069/2018)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04 Οκτωβρίου 2018 τοπική ώρα 14:00. (10/08/2018)

περισσότερα »

ΙΣΡΑΗΛ - ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 25 ΕΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1873/2018)
Οι συμμετέχοντες στη φάση προεπιλογής, θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο, μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2018 και στις 13:00μμ (22/05/2018)

περισσότερα »

ΛΕΤΟΝΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ 1/4/2018 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1463/2018)
Σύμφωνα με ενημέρωση που μας περιήλθε από την Πρεσβεία μας στη Λεττονία, από 1/4/2018 θα πρέπει να υποβάλλονται διαδικτυακά όλες οι προσφορές που αφορούν σε δημόσιους διαγωνισμούς προϋπολογισμού άνω των 42.000€ για αγαθά και υπηρεσίες και άνω των 170.000€ για τον κατασκευαστικό τομέα. (08/05/2018)

περισσότερα »

π.Γ.Δ.Μ. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ BELJAKOVCE – KRIVA PALANKA (ΤΜΗΜΑ ΙΙ) ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΓΔΜ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3034/2018I)
Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων: 26 Σεπτεμβρίου 2018 (τοπική ώρα 12:00) (08/08/2018)

περισσότερα »

π.Γ.Δ.Μ. - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2942/2018)
Αντικείμενα: 1) Προμήθειες: Ιατρικά αναλώσιμα, Εμβόλια, Λεωφορεία, Αντλίες, Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες, Φιλμ ακτίνων Χ, Μπότες, Πυροσβεστικά οχήματα, Στρατιωτικές στολές, Αποξεύκτες ισχύος, Μέρη στροβίλων υδρατμού, Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 2) Κατασκευαστικές εργασίες. 3) Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων. , 4) Ηλεκτρική διασύνδεση π.Γ.Δ.Μ. – Αλβανία, 5) Σιδηροδρομικός Διάδρομος VIII — Φάση I Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την υλοποίηση του σχεδίου (31/07/2018)

περισσότερα »

π.Γ.Δ.Μ. - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3427/2017)
Αφορούν 1) Προμήθειες: α) μετασχηματιστών, β) οχήματος φόρτωσης, γ) οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακος, ασετιλίνης, προπανίου και βουτανίου, δ) Αντιρετροϊκών φαρμάκων και τεστ για παρακολούθηση θεραπείας αντιρετροϊκών φαρμάκων, ε) Ιατρικών αναλωσίμων στ) σιδηροδρομικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ζ) τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 2) Κατασκευαστικές εργασίες αγωγού. 3) Ανακατασκευή τμήματος δικτύου ύδρευσης πόλης (23/10/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΓΔΜ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 2794/2017)
Καταληκτική Ημερομηνία: 18/8/2018 (31/08/2017)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες