Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομόυνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίσης του διαγωνισμού.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 5ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
(11/05/2017)

περισσότερα »

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:38751/2016)
(31/08/2016)

περισσότερα »

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΈΡΓΑ/ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 1150/2017)
(04/04/2017)

περισσότερα »

ΙΝΔΙΑ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ:4307/2017)
(02/01/2018)

περισσότερα »

π.Γ.Δ.Μ. - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 28ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1326/2018)
Αφορούν 1) Μηχανήματα για εξοπλισμό ορυχείων, λατομείων, κατασκευών, 2) Οδικές εργασίες, 3) Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, 4) Εξοπλισμό δικτύου φυσικού αερίου, 5) Αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών 6) Ιατρικό εξοπλισμό & φαρμακευτικά προϊόντα, 7) Κατασκευαστικές εργασίες, 8) Μηχανήματα ειδικής χρήσης 9) Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών, 10) Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά (11/04/2018)

περισσότερα »

π.Γ.Δ.Μ. - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1100/2018)
Αφορούν 1) Μηχανές και τροχαίος εξοπλισμός σιδηροδρόμων, 2) Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, & έργων πολιτικού μηχανικού, 3) Λέβητες παραγωγής ατμού, 4) Εφαρμογή & σχεδιασμός προσέγγισης για πεδία προτεραιότητας του τομέα περιβάλλοντος, 5) Κατασκευαστικές εργασίες, 6) Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα, 7) Προμήθειες: ασβεστόλιθου, βιτουμενίου, υποδημάτων ασφαλείας, 8) Ανάπτυξη συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης, 9) Εξοπλισμός ευρυζωνικού δικτύου, 10) Εργασίες σε μονάδα στροβιλοκινητήρα (21/03/2018)

περισσότερα »

π.Γ.Δ.Μ. - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3427/2017)
Αφορούν 1) Προμήθειες: α) μετασχηματιστών, β) οχήματος φόρτωσης, γ) οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακος, ασετιλίνης, προπανίου και βουτανίου, δ) Αντιρετροϊκών φαρμάκων και τεστ για παρακολούθηση θεραπείας αντιρετροϊκών φαρμάκων, ε) Ιατρικών αναλωσίμων στ) σιδηροδρομικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ζ) τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 2) Κατασκευαστικές εργασίες αγωγού. 3) Ανακατασκευή τμήματος δικτύου ύδρευσης πόλης (23/10/2017)

περισσότερα »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ πΓΔΜ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2956/2017)
(13/09/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΓΔΜ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 2794/2017)
Καταληκτική Ημερομηνία: 18/8/2018 (31/08/2017)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες