Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Διαγωνισμοί    / Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομόυνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίσης του διαγωνισμού.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 5ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
(11/05/2017)

περισσότερα »

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:38751/2016)
(31/08/2016)

περισσότερα »

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π: 2176/2017)
Αφορούν 1) Προμήθειες: α) Ψηφιακών ρελέ (προσφ. έως 27/7/2017), β) Λογισμικό Microsoft (προσφ. έως 25/7/2017), γ) Μηχανοκίνητων οχημάτων (προσφ. έως 20/7/2017), δ) Φαρμάκων (προσφ. έως 25/7/2017), δ) Ιατρικών συσκευών (προσφ. έως 6/7/2017) ε) Ειδών ένδυσης (προσφ. έως 20/7/2017), 2) Κατακευή κέντρου πληροφορικής (προσφ. έως 28/7/2017), 3) Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (προσφ. έως 24/7/2017). 4) Υπηρεσίες εκπαίδευσης (προσφ. έως 21/7/2017) (28/06/2017)

περισσότερα »

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΈΡΓΑ/ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 1150/2017)
(04/04/2017)

περισσότερα »

π.Γ.Δ.Μ. - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2210/2017)
Αφορούν 1) Κατασκευή δικτύων μεταφοράς και διανομής για κεντρικό σύστημα μεταφοράς θέρμανσης (προσφ. έως 31/7/2017). 2) Προμήθειες: α) Μπουλντοζών (προσφ. έως 31/7/2017), β) Ασύρματου συστήματος επικοινωνιών (προσφ. έως 7/7/2017), γ) Σωλήνων (προσφ. έως 31/7/2017), δ) Εξοπλισμού πυρόσβεσης (προσφ. έως 10/7/2017), ε) Συσκευών αύξησης πίεσης υγρών (προσφ. έως 11/7/2017). 3) Οδικά έργα (προσφ. έως 6/7/2017) (29/06/2017)

περισσότερα »

π.Γ.Δ.Μ. - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2123/2017)
Αφορούν 1) Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευαστικών εργασιών (προσφ. έως 24/7/2017), 2) Προμήθειες: α) εξοπλισμού IT και οχημάτων (προσφ. έως 8/8/2017), β) τραπεζογραμματίων από πολυμερή υλικά (προσφ. έως 24/7/2017), γ) μηχανοκίνητων oχημάτων μέσω leasing (προσφ. έως 1/8/2017), δ) ιατρικού εξοπλισμού και φαρμακευτικών προϊόντων (προσφ. έως 7/7/2017) (22/06/2017)

περισσότερα »

π.Γ.Δ.Μ. - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1965/2017)
Αφορούν 1) Κατασκευαστικές εργασίες (προσφ. έως 14/8/2017), 2) Προμήθειες: α) εργαστηριακού εξοπλισμού (προσφ. έως 14/7/2017), β) στολών αστυνομικών (προσφ. έως 3/7/2017), γ) εξοπλισμού και διαμόρφωση ηλεκτρονικών υπολογιστών (προσφ. έως 27/6/2017), 3) Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου (προσφ. έως 3/7/2017) (13/06/2017)

περισσότερα »

ΣΕΡΒΙΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΑΓΩΓΟΣ 33 ΧΛΜ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4209/2016)
Το έργο “Plava Voda Regional Water Supply” συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχής στη διαδικασία προεπιλογής για την κατασκευή του έργου ορίζεται η 4η Νοεμβρίου 2017 23:59 ώρα topik;h. (24/11/2016)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες