Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομούνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίησης του διαγωνισμού.


ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 20/2021 – 09/04/2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1881 /2021)
Αντικείμενα: Ιατρικός εξοπλισμός, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης και ασφάλειας.. (16/04/2021)

περισσότερα »

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021(Α.Π.ΕΒΕΠ:1711/2021)
(14/04/2021)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1828/2021)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (13/04/2021)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 19/2021 – 19/03/2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1433 /2021)
Αντικείμενα: Ηλεκτρική ενέργεια. Πλάκες, φύλλα και ταινίες σχετικά με κατασκευαστικά υλικά. Προϊόντα ζωικής προέλευσης, κρέας και προϊόντα κρέατος. Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και τους κινητήρες τους. Έτοιμα φαγητά. Ιατρικά αναλώσιμα. Ζωοτροφές. Κατασκευαστικά έργα …. (26/03/2021)

περισσότερα »

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 413/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11 Μαΐου 2021. (28/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ- ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1732/7-4-2021 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «INTEGRATION TEST BED ITB BUILD 6 (ITB 6) HARDWARE UPGRADES", (RFQ-CO-115152-BMD).(Α.Π.ΕΒΕΠ:1784/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 4η Μαΐου 2021. (14/04/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «PROCUREMENT OF ELECTRONIC SECURITY SYSTEM FOR INTERIM FACILITY», (RFQ-CO-115317-ESS) ( Α.Π.540,541/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 26η Φεβρουαρίου 2021. (03/02/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ- ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1732/7-4-2021 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «PROVISION OF HARDWARE AND SOFTWARE COMPONENTS FOR THE TEST, VALIDATION AND VERIFICATION (TV&V)», (RFQ-CO-115335-TVV). (Α.Π.ΕΒΕΠ:1785/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται πλέον η 14η Μαΐου 2021. (14/04/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO - Έρευνα Αγοράς για Παροχή Πληροφοριών για το Έργο: «NATO’s Fictional Operational Scenario Requiring a Commercial Satellite Communications Solution» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4973/2020)
- (16/11/2020)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες