Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομούνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίησης του διαγωνισμού.


ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 147/2021)
Deadline: 11/02/2021 (14/01/2021)

περισσότερα »

ΑΛΒΑΝΙΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ/ΣΔΙΤ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 70/2021)
Η υποβολή των προσφορών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. (12/01/2021)

περισσότερα »

ΑΛΒΑΝΙΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ SPITALLES (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5145/2020)
Yποβολή προσφορών: έως 01.02.2021 (27/11/2020)

περισσότερα »

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π: 145/2021)
Αντικείμενα: Προμήθειες φαρμάκων, ιατρικού ρουχισμού, πετρελαϊκών προϊόντων, κλιματιστικών, ιατρικών αναλωσίμων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ιατρικών αερίων, εργαστηριακού και οπτικού εξοπλισμού ακριβείας, απολυμαντικών, τροφίμων, ιατρικών συσκευών, τηλεπικοινωνιακού υλικού (14/01/2021)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 16/2020 – 15/12/2020 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5726 /2020)
Αντικείμενα: Φαρμακευτικά είδη, Πετρέλαιο, άνθρακας και προϊόντα πετρελαίου, Προϊόντα κρέατος, Μεταλλικό νερό, Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα. Συντήρηση τοπικών οδών, Θέρμανση, ψύξη και εξαερισμός, Προμήθεια ειδών γραφείου, Ηλεκτρική ενέργεια, Υλικά κατασκευών, Ανακατασκευή τοπικού δρόμου, Δέματα/ Πακέτα τροφίμων, Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού κέντρου, Ανακατασκευή της εθνικής οδού P2133’ Συντήρηση λογιστικού προγράμματος,… (21/12/2020)

περισσότερα »

ΙΟΡΔΑΝΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΆΚΑΜΠΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 147/2021)
Deadline: 24/02/2021 (14/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «PROVISION OF INFORMATION EXCHANGE GATEWAY BETWEEN NATO SECRET AND MISSION SECRET (IEG-C)» (IFB-CO-14314-IEG-C). (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 40/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 29η Μαρτίου 2021. (12/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «PROJECT “IP OVER RADIO”» (MS-CO-115336-DCIS). (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 26/2021)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2021 (12/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «REFRESH AND SUSTAIN DCIS EQUIPMENT POOL SERIAL 2017/0CM03143», (RFQ-CO-115259-DCEP). (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5814/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 18η Ιανουαρίου 2021. (21/12/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ: IFB-CO-115112-ETEE, IFB-CO-115113-ETEE ΚΑΙ IFB-CO-115115-ETEE (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5724/2020
- (21/12/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ INTEGRATION TEST BED BUILD 6 OPEN FRAME SERVICES (ITB OFS)», IFB-CO-14974 -BMD (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 5723/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 24η Φεβρουαρίου 2021. (21/12/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ENHANCEMENT OF THE AIR INTEGRATED TRAINING CAPABILITY (ITC)» (IFB-CO-115113-ETEE) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 5720/2020)
- (21/12/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ENHANCEMENT OF THE JOINT EXERCISE MANAGEMENT MODULE (JEMM)» (IFB-CO-115112-ETEE) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 5719/2020)
- (21/12/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «CYBER SECURITY SYSTEM» (MS-CO-115300-CSSR) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 5718/2020)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 18η Ιανουαρίου 2021 (21/12/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ IFB-CO-115049-NCOP2, ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ : «IMPLEMENTATION OF THE NATO COMMON OPERATIONAL PICTURE (NCOP) INCREMENT 2» PART IΙ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5080/2020)
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 28η Ιανουαρίου 2021 (30/11/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «IMPLEMENTATION OF THE NATO COMMON OPERATIONAL PICTURE (NCOP) INCREMENT 2 » (IFB-CO-115049- NCOP2) - PART IΙI FINAL (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5079/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 28η Ιανουαρίου 2021 (30/11/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ IFB-CO-115049-NCOP2, ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: «IMPLEMENTATION OF THE NATO COMMON OPERATIONAL PICTURE (NCOP) INCREMENT 2» PART I (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5078/2020)
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 28η Ιανουαρίου 2021 (30/11/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «INTEGRATION TEST BED BUILD 6 OPEN FRAME SERVICES (ITB OFS) » (IFB-CO-14974-BMD) PART II (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5077/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 3η Φεβρουαρίου 2021. (30/11/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «INTEGRATION TEST BED BUILD 6 OPEN FRAME SERVICES (ITB OFS) » (IFB-CO-14974-BMD) PART I (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5076/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 3η Φεβρουαρίου 2021. (30/11/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «IMPLEMENTATION OF THE NATO COMMON OPERATIONAL PICTURE (NCOP) INCREMENT 2» (IFB-CO-115049-NCOP2). (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5078/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 28η Ιανουαρίου 2021. (19/11/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO - Έρευνα Αγοράς για Παροχή Πληροφοριών για το Έργο: «NATO’s Fictional Operational Scenario Requiring a Commercial Satellite Communications Solution» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4973/2020)
- (16/11/2020)

περισσότερα »

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟ1_ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: «IMPLEMENT INCREMENT 2 OF THE NATO COMMON OPERATIONAL PICTURE (NCOP)», IFB-CO-115049-NCOP (Α.Π.ΕΒΕΠ:3618/2020)
(08/09/2020)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες