Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε Ελλάδα  RSS 2.0 

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «175 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ 15 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΘΟΝΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3124/2018)
Συνολικός προϋπολογισμός: 57.487,00 € με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα 27-8-2018 και ώρα 10:00 π.μ.. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 24-8-2018 στις 14:00 μ.μ. (14/08/2018)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3122/2018)
Συνολικός προϋπολογισμός: 132.902,92 € με Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 13/08/2018 και ώρα 15:00. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα 10-09-2018 και ώρα 17:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Πέμπτη 13-09-2018 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: Παρασκευή 14-09 -2018 και ώρα 11:00π.μ. (14/08/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ Π.Π ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΥΠΡΟ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3121/2018)
Προϋπολογισμός: 5.000.000,00 €, απαλλασσομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 05/09/2018 και ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 12/09/2018 και ώρα 11:00 π.μ.. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 18/09/2018 και ώρα 09:00 π.μ.. (13/08/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ – ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ -ΚΡΕΑΤΑ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3120/2018)
Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε 45.804,44 €. Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 23 Αυγ 18. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη ΣΜΥ (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ» - Τρίκαλα) την Πέμπτη 13 Σεπτ 18 και ώρα 10:00 (13/08/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3119/2018)
Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε 59.022,59 €. Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 22 Αυγ 18. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη ΣΜΥ (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ» - Τρίκαλα) την Πέμπτη 06 Σεπτ 18 και ώρα 14:00 (13/08/2018)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ «ΣΙΤΙΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΧΡΟΝΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3118/2018)
Συνολικός προϋπολογισμός: 536.077,00 € με Φ.Π.Α. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 14.09.2018 και ώρα 17:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 19.09.2018 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: 20.09.2018 και ώρα 11:00π.μ.. (13/08/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ THYRATRON ΓΙΑ ΤΟ Ρ/Ε ΤΡΙΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3117/2018)
Εκτιμώμενη αξία: 219.480,00 €, άνευ Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 05/08/2018 και ώρα 13:00. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 11/09/2018 και ώρα 13:00.. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 17/09/2018. (13/08/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3117/2018)
Εκτιμώμενη αξία: 171.890,25 €, άνευ Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 05/08/2018 και ώρα 13:00. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 10/09/2018 και ώρα 13:00.. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 14/09/2018. (13/08/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3112/2018)
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018 και ώρα 12:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (13/08/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (OVERHAUL) ΔΥΟ (2) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΛ,NSN:1615145330577, P/N:332A32-1007-03T, MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA..» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3079/2018)
Προϋπολογισμός: 1.100.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων απαλλασσομένου ΦΠΑ. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 03 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 21 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 28 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. (09/08/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3078/2018)
Προϋπολογισμός: 700.600,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 10 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 17 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 24 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. (09/08/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3066/2018)
Προϋπολογισμός: 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (09/08/2018)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3066/2018)
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06/08/2018 και ώρα 00:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/08/2018 και ώρα 17:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 31/08/2018. (09/08/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3066/2018)
Προϋπολογισμός: 744.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 05 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 12 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 19 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. (09/08/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3066/2018)
Προϋπολογισμός: 24.586,64 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Τρίτη 21/08/2018 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 22/08/2018 και ώρα 10:00 π.μ. (09/08/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ H-15000 W6 ΚΑΙ H-7500 W5 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ Α/Γ τ.ΣΑΜΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3047/2018)
Προϋπολογισμός: 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων απαλλασσόμενου Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 20/08/2018 και ώρα 13:00. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Τρίτη 21/08/2018 και ώρα 11:00 π.μ (07/08/2018)

περισσότερα »

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ ΕΜΒΟΛΩΝ (PISTON COOLING) Κ.ΜΗΧΑΝΗΣ Φ/Γ τ.ΜΕΚΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3046/2018)
Εκτιμώμενη αξία:: 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων απαλλασσόμενου Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 20/08/2018 και ώρα 13:00. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Τρίτη 21/08/2018 και ώρα 10:00 π.μ (07/08/2018)

περισσότερα »

ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΚΕΜΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3045/2018)
Η σύμβαση ανατίθεται έναντι μηνιαίου μισθώματος, η τιμή εκκίνησης του οποίου ανέρχεται στο ποσό, δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Διεξαγωγή: α. Τόπος: ΕΚΕΜΣ, β. Ημερομηνία: 12 Σεπ 18 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10:00. γ. Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: 30 Αυγ 18 09:00. δ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 05 Σεπ 18 15:00. (07/08/2018)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3031/2018)
Προϋπολογισμός: 111.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 27/07/2018 και ώρα 00:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/08/2018 και ώρα 17:00 (06/08/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3030/2018)
Προϋπολογισμός 452.779,37 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι 10/08/2018, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 06/09/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 12/09/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (06/08/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3018/2018)
Προϋπολογισμός: 91.999,99 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 04/09/2018 και ώρα 14:30. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 10/09/2018 και ώρα 11:00 π.μ. (02/08/2018)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (RCS) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SCHIMID ΤΥΠΟΥ ICS200/60» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3016/2018)
Προϋπολογισμός: 34.720,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ημερομηνία διενέργειας: 04/09/2018 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/09/2018 και ώρα 14:00 (02/08/2018)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3015/2018)
Προϋπολογισμός: 99.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 19/07/2018 και ώρα 00:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/08/2018 και ώρα 17:00 (02/08/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΙΑΤΡΙΚΑ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3014/2018)
Προϋπολογισμός: 19.408,09 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Τετάρτη 05/09/2018 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 06/09/2018 και ώρα 10:00 π.μ. (02/08/2018)

περισσότερα »

88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΣΗ «ΛΗΜΝΟΣ» - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ» (Α .Π. Ε.Β.Ε.Π. 3013/2018)
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στις 115.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Τετάρτη 19/09/2018 και ώρα 15:00. Ημερομηνία διεξαγωγής: Τετάρτη 26/09/2018 και ώρα 10:00 π.μ. (02/08/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3012/2018)
Προϋπολογισμός: 37.522,43 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Πέμπτη 06/09/2018 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 07/09/2018 και ώρα 09:00 π.μ. (02/08/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2990/2018)
Προϋπολογισμός 199.764,00 € απαλλασσόμενου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01/08/2018 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/08/2018 και ώρα 18:00. (01/08/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΖΙΝΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2988/2018)
Προϋπολογισμός 362.238,00 € πλέον Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 31/07/2018 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04/09/2018 και ώρα 16:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 10/09/2018 και ώρα 10:00. (01/08/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2965/2018)
Προϋπολογισμός 16.636,15 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28/08/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα από 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών). (31/07/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2964/2018)
Προϋπολογισμός 47.998,43 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29/08/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών). (31/07/2018)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2962/2018)
Προϋπολογισμός: 83.080,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 21/07/2018 και ώρα 00:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/08/2018 και ώρα 17:00 (31/07/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΛ MAIN ROTOR HUB, NsN 1615144336955, P/N 332A31– 0001–06P, Cage Code : F0210, Ε/Π Super Puma.» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2961/2018)
Προϋπολογισμός: 1.425.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων απαλλασσομένου ΦΠΑ. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 06 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 13 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 20 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ. (31/07/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ WASHIP A/S ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2960/2018).
Εκτιμώμενη αξία: 156.000,00 €, απαλλασσόμενης Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 27/08/2018 και ώρα 07:00 π.μ. . Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 03/09/2018 και ώρα 11:00 π..μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 07/09/2018 και ώρα 09:00 π.μ. (31/07/2018)

περισσότερα »

485 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2959/2018)
Εκτιμώμενη αξία: 30.446.82 € χωρίς Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Πέμπτη 23/08/2018. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Τρίτη 18/09/2018 και ώρα 10:00 (31/07/2018)

περισσότερα »

485 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2959/2018)
Εκτιμώμενη αξία: 30.446.82 € χωρίς Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 21/08/2018 και ώρα 13:00. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Πέμπτη 06/09/2018 και ώρα 10:00 (31/07/2018)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑ/ΜΠΜ » (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2958/2018)
Προϋπολογισμός: 250.000,00 € (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ). Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 20/08/2018 και ώρα 00:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/08/2018 και ώρα 17:00 (31/07/2018)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2946/2018)
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 1.944.00,00 €. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 26-07-2018 και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 17-09-2018 και ώρα 11:00 π.μ.. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 21-09-2018 και ώρα 11:00 π.μ. (27/07/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2940/2018)
Προϋπολογισμός 366.432,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι 01/08/2018, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 30/08/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 05/09/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (30/07/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2932/2018)
Κατάθεση δικαιολογητικών έως 29 Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί στις 30 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ (27/07/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΣΕ ΞΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΥΣΣΩΡΕΤΕΣ 12VX100 AH ΤΥΠΟΥ ΖΕΛΕ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2931/2018)
Κατάθεση δικαιολογητικών έως 12 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ (27/07/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ M/S 240-290 GD)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2926/2018)
Καταληκτική δικαιολογητικών μέχρι την 27 Αυγ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Αποσφράγιση των προσφορών: 28 Αυγ 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30. (26/07/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ STEYR)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2925/2018)
Καταληκτική δικαιολογητικών μέχρι την 27 Αυγ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Αποσφράγιση των προσφορών: 28 Αυγ 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. (26/07/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2924/2018)
Καταληκτική δικαιολογητικών μέχρι την 27 Αυγ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Αποσφράγιση των προσφορών: 28 Αυγ 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30. (26/07/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 4ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ (G3A3, HK-11, ΜINIMI, MG3)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2923/2018)
Καταληκτική δικαιολογητικών μέχρι την 27 Αυγ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Αποσφράγιση των προσφορών: 28 Αυγ 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. (26/07/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ – ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΩΝ»» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2913/2018)
Προϋπολογισμός: 600.539,44 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 04 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 11 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 18 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. (26/07/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2912/2018)
Προϋπολογισμός: 1.400.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 12 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 19 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 26 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. (26/07/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2911/2018)
Προϋπολογισμός: 124.426,56 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 20 Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 05 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 12 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. (26/07/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΣΤΡΕΠΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 260+/- 10KVA ΓΙΑ ΠΑΡΟΠΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΣΤΗ Ν.ΜΕΓΙΣΤΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2901/2018)
Εκτιμώμενη αξία: 217.491,43 €, χωρίς Φ.Π.Α. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 22/08/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π..μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 27/08/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. (26/07/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΙΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2896/2018)
Προϋπολογισμός 35.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28/08/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα από 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών). (26/07/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2826/2018)
Προϋπολογισμός: 506.019,20 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 05 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 17 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 19 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. (20/07/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2822/2018)
Προϋπολογισμός: 82.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 03-09-2018, ώρα 11:00. Η αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» γίνεται 4 ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ημέρα Παρασκευή 07-09-2018 και ώρα 11:00 π.μ.,. (20/07/2018)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΈΒΡΟΥ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2786/2018)
Συνολικός προϋπολογισμός: 709.700,00 € με Φ.Π.Α. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 03η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα κι ώρα 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 07η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. (18/07/2018)

περισσότερα »

ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2752/2018)
Προϋπολογισμός: 22.945,85 € χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Τετάρτη 22/08/2018 και ώρα 14:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 23/08/2018 και ώρα 10:00 π.μ. (17/07/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2744/2018)
Προϋπολογισμός: 176.000,00 € με τον Φ.Π.Α. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 20/08/2018 ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 27/03/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (17/07/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΓΚΤΕΔ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2707/2018)
Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε 57.683,24 €. Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποβολή εγγράφου δηλώσεως) για τον προέλεγχο των βιομηχανιών – βιοτεχνιών Ειδών Συσσιτίου ΓΚΤΕΔ που προτίθενται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, ορίζεται το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 19 Ιουλ 18. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη ΣΜΥ (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ» - Τρίκαλα) την Πέμπτη 23 Αυγ 18 και ώρα 10:00. (13/07/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕ. 22/18 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2705/2018)
Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του υπ΄ αριθμ. ΔΕ.22/18 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την προμήθεια «Κλινών Νοσηλείας προς κάλυψη αναγκών 251 ΓΝΑ». Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31η Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 7η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. (13/07/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2700/2018)
Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε 26.428,00 €. Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποβολή εγγράφου δηλώσεως) για τον προέλεγχο των βιομηχανιών – βιοτεχνιών Ειδών Κυλικείου – Συσσιτίου που προτίθενται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, ορίζεται το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 18 Ιουλ 2018. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη ΣΜΥ (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ» - Τρίκαλα) την Τρίτη 21 Αυγ 2018 και ώρα 10:00 (12/07/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»- «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2692/2018)
Προϋπολογισμός: 107.970,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 12/07/2018 ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 16/08/2018 ημέρα Πέμπτη και μέχρι ώρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 23/08/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (12/07/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΔΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2666/2018)
Προϋπολογισμός 370.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 24/08/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 30/08/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. (11/07/2018)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2627/2018)
Προϋπολογισμός: 6.502.280,00 €. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Σάββατο 07-07-2018 και ώρα 09:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 20-08-2018 και ώρα 14:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 05-09-2018 και ώρα 11:00 π.μ. (10/07/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2467/2018)
Προϋπολογισμός: 34.999,99 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Πέμπτη 05 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (27/06/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 488597 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
(10/10/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, 2.500 ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" (Αρ. Προκήρυξης 6640 / 2014, Αρ. πρωτ. 6640 / 30-09-2014)
(01/10/2014)

περισσότερα »

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
(01/09/2014)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
- (30/04/2013)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4291/2013 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Σελίδα 37 «Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, και εγκατάσταση συστημάτων ανάπτυξης portal επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών που να περιλαμβάνει εφαρμογές ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, παραγγελιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, σε δύο τουλάχιστον έργα αντιστοίχου μεγέθους με (02/09/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4291/22-07-2013). ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17-09-2013, ΏΡΑ 13:00, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 854.756,52€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). (23/07/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2738/2013, ΑΡ. ΠΡΩΤ.2738/21-5-2013)
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς ανακοινώνει τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τάσεων και Προοπτικών Απασχόλησης στην Περιοχή του Πειραιά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (22/05/2013)

περισσότερα »

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(27/09/2012)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»(Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
- (18/09/2012)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012
(06/09/2012)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(20/07/2012)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013
   (12/04/2012)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες