Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε Ελλάδα  RSS 2.0 

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4739/2020)
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 07η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα κι ώρα 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 11η Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (30/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ AΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ), β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4732/2020)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 30 Νοε. 20, ώρα 07:00 π.μ.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: Δευτέρα 23 Νοε. 20, ώρα 13:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Πέμπτη 26 Νοε. 20, ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Παρασκευή 27 Νοε. 20, ώρα, 10:00 π.μ. (29/10/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4725/2020)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 09 Νοεμβρίου του 2020 και ώρα 13:30. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (29/10/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΤΟΥΜΠΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4722/2020)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 29-10-2020 και ώρα 15:00μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 4-12-2020 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 9-12-2020 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: 10-12-2020 και ώρα 11:00π.μ. (29/10/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4720/2020)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 29-10-2020 και ώρα 15:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 2-12-2020 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 7-12-2020 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: 8-12-2020 και ώρα 11:00π.μ. (29/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:30 π.μ. (27/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΩΝ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4702/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ. (27/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4701/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. (27/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4700/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. (27/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΥΡΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4698/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ. (27/10/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4696/2020)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα, 07/12/2020 και ώρα 11:00π.μ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τρίτη, 27/10/2020 και ώρα 15:00. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τρίτη, 01/12/2020 και ώρα 18:00. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων στοιχείων και δικαιολογητικών της προσφοράς: Παρασκευή, 04/12/2020 στις 14:00μ.μ. (27/10/2020)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ CHAFFES & FLARES (ΑΕΡΟΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΒΟΛΙΔΕΣ) ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΕ/Π AH-64 DHA» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4692/2020)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι: 14 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση φακέλων: 15 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ (27/10/2020)

περισσότερα »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 11.500 TABLETS KAI 200 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4687/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 16/11/2020 και ώρα 17:00 μμ.. (27/10/2020)

περισσότερα »

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ (Α.Π.ΕΒΕΠ:4644/2020)
Καταληκτική ημερομηνία: 5/11/2020 (26/10/2020)

περισσότερα »

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑΣ – ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΣΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. (Α.Π.ΕΒΕΠ: 4663/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία: 5/11/2020 (26/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ)» (Α.Π. ΕΒΕΠ:4662/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία: 9/11/2020 (26/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ)» (Α.Π. ΕΒΕΠ:4661/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία: 9/11/2020 (26/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 (ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ)»(Α.Π. ΕΒΕΠ:4659/2020)
(26/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΟΦΘ, ΦΦΘ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 9 ΝΟΕ 20 ΩΡΑ 00:00:01ΠΜ, ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 3 ΔΕΚ 20 ΩΡΑ 23:59:59 (Α.Π. ΕΒΕΠ:4658/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία: 9/11/2020 (26/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ΣΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 (ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)»Α.Π. ΕΒΕΠ:4655/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία: 9/11/2020 (26/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ,ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 (ΟΞΥΓΟΝΟ)» (Α.Π.ΕΒΕΠ:4653/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία: 9/11/2020 (26/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 (ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ)» (Α.Π. ΕΒΕΠ:4652/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία:9/11/2020 (26/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 (ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΜΕ ΓΑΖΑ) (Α.Π. ΕΒΕΠ:4651/2020)
Καταληκτική ημερομηνία: 9/10/2020 (26/10/2020)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – FOLLOW ON SUPPORT (FOS) ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ AS-332C1 SUPER PUMA» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4624/2020)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι: 1 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Αποσφράγιση φακέλων: 2 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ (23/10/2020)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» - 2ος ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (03) ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4619/2020)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12-11-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:30 έως 11:00 π.μ. στα γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» (23/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 (ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4618/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ. (23/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4617/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. (23/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 (ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Η ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ Η ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4616/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 08:00 π.μ. (23/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 (ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4615/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. (23/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 (ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4614/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 08:30 π.μ. (23/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4613/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 08:00 π.μ. (23/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 (ΣΥΡΙΓΓΕΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4607/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. (23/10/2020)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2021. (Α.Π.ΕΒΕΠ: 4590/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία: 11/11/2020 (22/10/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ-ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΈΞΙ (26) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ (ΗΟΔΚ) 4Χ4 ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟ 600 ΚΙΛΑ ΕΩΣ 1,5 ΤΟΝΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑ» (Α.Π.ΕΒΕΠ:4591/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία: 21/11/2020 (22/10/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4571/2020)
Ημερομηνία διενέργειας ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού: 30 Νοε (από 09:00 έως 12.00 πμ ). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΓΕΕΘΑ με καταληκτική ημερομηνία την 30 Νοε 20 και από ώρα 09.00 έως 12:00 πμ. (21/10/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4564/2020)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (21/10/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 3 ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4556/2020)
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 6 / 11 / 2020, ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:23 / 11 / 2020, ώρα 11:00 πμ. Ημερομηνία διενέργειας / διεξαγωγής του διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ): 27 / 11 / 2020, ώρα 9:00 πμ (21/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΨΥΚΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΨΥΚΤΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4551/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. (21/10/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.Π.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4550/2020)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη, 03-11-2020 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 02-11-2020, στις 14:00 μ.μ. (21/10/2020)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4539/2020)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την 17 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 18 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (20/10/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ – ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, Π.Π.Ι. ΚΑΙ Π.Ι., ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.Π.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4534/2020)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα, 02-11-2020 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 30-10-2020, στις 14:00 μ.μ. (20/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4523/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ. (19/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4521/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ. (19/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4520/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ. (19/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4519/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. (19/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4518/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. (19/10/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 27 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 2 ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ», (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4516/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ. (19/10/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ης Υ.Π.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4513/2020)
διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης στις 3/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 2/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. (19/10/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ » (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4489/2020)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: Τρίτη 20/10/2020, ώρα 8:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Δευτέρα 02/11/2020, ώρα 15:00. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Πέμπτη 05/11/2020, ώρα 14:30 Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού: Παρασκευή 06//11/2020, ώρα 11:00 π.μ. (16/10/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 4ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΑΡΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4476/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 16 Οκτ 20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 18 Νοε 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 24 Νοε 20, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 (15/10/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛ΅ΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4469/2020)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 12 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 26 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ. (15/10/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4460/2020)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τετάρτη, 14-10-2020 και ώρα 11:00. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 30-10-2020. και ώρα 18:00. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τετάρτη, 04-11-2020 και ώρα 14:00. Ημερομηνία αποσφράγισης: Πέμπτη, 05-11-2020 και ώρα 11:00 (14/10/2020)

περισσότερα »

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4454/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 02 14:00 Νοε 20. Αποσφράγιση προσφορών: 03 10:00 Νοε 20 (14/10/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4410/2020)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 09-10-2020 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Πέμπτη, 12-11-2020 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τρίτη, 17-11-2020 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: Τετάρτη, 18-11-2020 και ώρα 11:00 π.μ. (12/10/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (290.000 ΚΙΛΩΝ) Α΄ ΥΛΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΣΕ ΡΑΒΔΟΥΣ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4354/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 09 Οκτ 20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 09 Νοε 20, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 13 Νοε 20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. (08/10/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Η ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΛΙΚΩΝ ΟΠΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CROTALE NG/GR.» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4353/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 09 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 10 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ (08/10/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4349/2020)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 09.10.2020. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 10.11.2020. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων στοιχείων και δικαιολογητικών της προσφοράς: 13.11.2020 στις 14:00μ.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 16.11.2020 και ώρα 11:00π.μ. (08/10/2020)

περισσότερα »

Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΣΜΥΡΝΗ» - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4321/2020)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 03 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 08:55. (06/10/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4301/2020)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 10/10/2020 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01/11/2020 και ώρα 15:00. (06/10/2020)

περισσότερα »

ΔΕΘ-HELEXPO A.E. – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITION FOR THE THESSALONIKI CONFEX PARK” (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4288/2020)
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/11/2020. Ανακοίνωση Επιλογής των 15 Διαγωνιζόμενων:16/12/2020, Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών: 22/01/2021. Έναρξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού: 01/02/2021, Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2021. Ανακοίνωση Βραβείων:01/07/2021 (05/10/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 11 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΞ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4286/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 03 Οκτ 20, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 06 Νοε 20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 12 Νοε 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 (05/10/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ) ΤΥΠΟΥ MAGNA, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΞ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4184/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 01 Οκτ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 05 Νοε 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 11 Νοε 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 (01/10/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΟΣ (41) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ BRAKING VALVE Α/Φ PZL M-18B/BS» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4223/2020)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 21 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 04 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 11 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ (30/09/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΞ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4184/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 30 Σεπ 20, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 29 Οκτ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 04 Νοε 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 (29/09/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (41.700 τεμ.) FLEECE ΑΞΚΩΝ - ΥΠΞΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4169/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 19 Σεπ 20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 29 Οκτ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 04 Νοε 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. (29/09/2020)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4122/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 02/11/2020 και ώρα 03:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 06/11/2020 και ώρα 10:00 π.μ. (25/09/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ», «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΩΝ)» ΚΑΙ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4115/2020)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 24/9/2020. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 2/11/2020 και ώρα 18:00μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων στοιχείων και δικαιολογητικών της προσφοράς: 5/11/2020 και ώρα 14:00μ.μ. (25/09/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΞ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4114/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 25 Σεπ 20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 29 Οκτ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 04 Νοε 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:15. (25/09/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (5) ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΞ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4111/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 25 Σεπ 20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 29 Οκτ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 04 Νοε 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. (25/09/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [5 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ 10 ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ (ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ], ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4086/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 24 Σεπ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 30 Οκτ 20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 05 Νοε 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 (23/09/2020)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝ, ΙΑΣΜΟΥ, ΕΧΙΝΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΑΠΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) (Α.Π.ΕΒΕΠ:4081/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα, 12-10-2020 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Πέμπτη, 15-10-2020 και ώρα 14:00 μ.μ. (23/09/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4044/2020)
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 02η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα κι ώρα 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 06 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (21/09/2020)

περισσότερα »

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ - ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 33 τ.μ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3985//2020)
Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 (17/09/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ- ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4728/14-8-2020 (ΑΔΑ: Ω1ΔΛ4690ΒΞ-ΨΒΩ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Ζ., ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DATA PROTECTION OFFICER (DPO) » (Α.Π. ΕΒΕΠ:3575/2020)
(19/08/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ(2) ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΣ(1) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 2,5 ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ(1) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 3 ΤΟΝΩΝ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3066/2020)
Εκτιμώμενο προϋπολογισθέν κόστος: 55.000,00 € απαλλασσόμενου Φ.Π.Α. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 16η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ. στην Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων του Ναυστάθμου Κρήτης(ΔΝΟ/ΝΚ), που εδρεύει στο Βλητέ Σούδας. (06/07/2020)

περισσότερα »

PCT ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 44/2020 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 674/2020)
Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 14/02/2020 έως 17/02/2020 και ώρες 10:00 ως 12:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 18/02/2020 από ώρα 09:00 έως 12:30. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 18/02/2020 και ώρα 13:00 (13/02/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΈΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΆΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5272/2019)
Εκτιμώμενη Αξία: 40.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο συνοπτικός διαγωνισμός (αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί την Πέμπτη 09 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συσκέψεων του Ναυτικού Κλιμακίου Σκαραμαγκά (23/12/2019)

περισσότερα »

Υ.Π.Α.- ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΡΑΞΟΥ (ΚΑΑΞ), ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ. (Α.Π. ΕΒΕΠ: 4024/2019)
(14/10/2019)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2467/2018)
Προϋπολογισμός: 34.999,99 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Πέμπτη 05 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (27/06/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 488597 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
(10/10/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, 2.500 ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" (Αρ. Προκήρυξης 6640 / 2014, Αρ. πρωτ. 6640 / 30-09-2014)
(01/10/2014)

περισσότερα »

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
(01/09/2014)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4291/2013 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Σελίδα 37 «Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, και εγκατάσταση συστημάτων ανάπτυξης portal επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών που να περιλαμβάνει εφαρμογές ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, παραγγελιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, σε δύο τουλάχιστον έργα αντιστοίχου μεγέθους με (02/09/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4291/22-07-2013). ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17-09-2013, ΏΡΑ 13:00, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 854.756,52€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). (23/07/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2738/2013, ΑΡ. ΠΡΩΤ.2738/21-5-2013)
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς ανακοινώνει τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τάσεων και Προοπτικών Απασχόλησης στην Περιοχή του Πειραιά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (22/05/2013)

περισσότερα »

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(27/09/2012)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»(Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
- (18/09/2012)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012
(06/09/2012)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(20/07/2012)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες