Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε Ελλάδα  RSS 2.0 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ. 21/20 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3465/2020)
Μετατίθεται η ημερομηνία διενέργειας του υπ΄ αριθμ. 21/20 διαγωνισμού, με αντικείμενο την «Εργοστασιακή Συντήρηση Υλικού PROPELLER, NSN 1610015583595, P/N: 802375-2, Α/Φ CL-415», χωρίς τροποποίηση των όρων της σχετικής διακήρυξης. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 25η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. (03/08/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3464/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21 Αυγούστου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 24 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. (03/08/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3453/2020)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα, 24/08/2020 και ώρα 10:00 στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 21/08/2020 στις 14:00 μ.μ. (03/08/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η/Υ (LAPTOP)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3438/2020)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 02 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 16 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 23 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ (31/07/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 691 ΒΕΒ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID -19 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3437/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 31 Ιουλ 20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 10 Σεπ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 16 Σεπ 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. (31/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3427/2020)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 30 Ιουλ 20. ημέρα Παρασκευή, ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 17 Αυγ 20, ημέρα Δευτέρα, ώρα 13:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 20 Αυγ 20, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 21 Αυγ 20, ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:00 π.μ. (30/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3424/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10 Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 11 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. (30/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3423/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10 Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 11 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (30/07/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ – ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ 50% ΒΑΜΒΑΚΙ – 50% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ (50 - 50), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΣΣΟ, ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3422/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 29 Ιουλ 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 07 Σεπ 20, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 11 Σεπ 20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. (30/07/2020)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (03) ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3403/2020)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 11-08-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα από 11:30 έως 12:00 μ. στα γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» (28/07/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3402/2020)
Κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι στις 14 Σεπ 20, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. H αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής, θα διενεργηθεί στις 15 Σεπ 20, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 (28/07/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 78-20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ - ΕΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΗΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3397/2020)
Κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών - προσφορών (διαδικασία με διαπραγμάτευση) μέχρι στις 17 Αυγ 20, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. H αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα διενεργηθεί στις 17 Αυγ 20, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ (28/07/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ. 21/20 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3396/2019)
Μετατίθεται η ημερομηνία διενέργειας του υπ΄ αριθμ. 21/20 διαγωνισμού –τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16– με αντικείμενο την «Εργοστασιακή Συντήρηση Υλικού PROPELLER, NSN 1610015583595, P/N: 802375-2, Α/Φ CL-415», χωρίς τροποποίηση των όρων της σχετικής διακήρυξης. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 28η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. (28/07/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2021-2022» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3391/2020)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 30/07/2020 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/08/2020 και ώρα 16:00. (28/07/2020)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (03) ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3387/2020)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 04-09-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:30 έως 11:00 π.μ. στα γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» (27/07/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ) ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3377/2020)
Κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών – προσφορών σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (οπτικός δίσκος-CD ή DVD) μέχρι την Τετάρτη 05 Αυγούστου 2020 και ώρα 09:00. Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών – προσφορών και η έναρξη των διαπραγματεύσεων θα διενεργηθεί την Τετάρτη 05 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 (27/07/2020)

περισσότερα »

691 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΜΟΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3353/2020)
Τόπος κατάθεσης των φακέλων προσφορών, έως 03 Αυγ 20 και ώρα 10:00, στο 691 ΒΕΒ/4ο Γρ. Στρδο ΜΑΧΑΙΡΑ, Αυλώνας Ν. Αττικής ΤΚ 19011. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στις 03 10:00 Αυγ 20 (23/07/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ JP-5 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3347/2020)
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 28/08/2020, ώρα 07:00 π.μ.. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 4/9/2020, ώρα 11:00 π.μ.. Ημερομηνία διενέργειας / διεξαγωγής του διαγωνισμού: 8/0/2020, ώρα 09:00 π.μ. (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3346/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03 Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 04 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3345/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04 Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 05 Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3344/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03 Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 04 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3342/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04 Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 05 Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3341/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05 Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 06 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3340/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31 Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 03 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΪΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ/ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3339/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31 Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 03 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΞΙΝΕΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3338/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05 Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 06 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (23/07/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3326/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06 Αυγούστου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 07 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (22/07/2020)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3313/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 31/08/2020 και ώρα 03:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 04/09/2020 και ώρα 10:00 π.μ. (21/07/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 640 ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΝΩΝ (ΜΤ) (320 ΜΤ/ΈΤΟΣ) ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΟΥ «ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΑΠΟ ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3308/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 23 Ιουλ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 21 Αυγ 20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 27 Αυγ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:40. (21/07/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 200 ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΝΩΝ (ΜΤ) (100 ΜΤ/ΈΤΟΣ) ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΟΥ «ΦΑΚΕΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3307/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 23 Ιουλ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 21 Αυγ 20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 27 Αυγ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 (21/07/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500 ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΝΩΝ (ΜΤ) (250 ΜΤ/ΈΤΟΣ) ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΟΥ «ΛΕΥΚΗ ΖΑΧΑΡΗ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3306/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 23 Ιουλ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 21 Αυγ 20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 27 Αυγ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:20. (21/07/2020)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ¨Δ¨) ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΡΑΞΟΥ ( ΚΑΑΞ ), ΓΙΑ ΤΡΙΑ ( 3 ) ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3297/2020)
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Υ.Π.Α. στον Κρατικό Αερολιμένα Αράξου την 07 – 08 – 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10.30 έως 11.00 π.μ. (20/07/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΗΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑ». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3296/2020)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 06 Αυγούστου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 20 Αυγούστου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 27 Αυγούστου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ (20/07/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3295/2020)
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/08/20 και ώρα 15:00. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» την 31/08/20 και ώρα 08:15 (20/07/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΞΗΡΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3294/2020)
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/08/20 και ώρα 15:00. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» την 31/08/20 και ώρα 08:00 (20/07/2020)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (03) ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3280/2020)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:30 έως 11:00 π.μ. στα Γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» (ΚΑΗΚ). (20/07/2020)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΓΓΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3278/2020)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 5 Αυγούστου 202, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. με 12:00 στα Γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» (20/07/2020)

περισσότερα »

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΩΝ – ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3249/2020)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη ΣΜΥ (Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ» - Τρίκαλα) την Δευτέρα 24 Αυγ 20 και ώρα 10:00. Τυχόν προσφορές που θα αποσταλούν ταχυδρομικά από τους υποψηφίους, να περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ήτοι Παρασκευή 21 Αυγ 20 και ώρα 14:00. (16/07/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ. 21/20 ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ PROPELLER, NSN 1610015583595, P/N: 802375-2, Α/Φ CL-415» (Α.Π. ΕΒΕΠ:3225/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία: 6/8/2020 (15/07/2020)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3219/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 07/09/2020 και ώρα 03:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 11/09/2020 και ώρα 11:30 π.μ (15/07/2020)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3219/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 07/09/2020 και ώρα 03:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 11/09/2020 και ώρα 10:00 π.μ. (15/07/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΕΥΦΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3161/2020)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15/07/2020 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/08/2020 και ώρα 15:00 (13/07/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, Ε/Π A/S-332C1 SUPER PUMA» (4 ΣΕΤ ΤΩΝ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3119/2020)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 04 Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 11 Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 11 Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ (08/07/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (PURCHASE) ΔΩΔΕΚΑ (12) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ PROPELLER BLADE Α/Φ CL – 215» (4 ΣΕΤ ΤΩΝ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ).. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3118/2020)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 03 Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 25 Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 1 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ (08/07/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ(2) ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΣ(1) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 2,5 ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ(1) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 3 ΤΟΝΩΝ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3066/2020)
Εκτιμώμενο προϋπολογισθέν κόστος: 55.000,00 € απαλλασσόμενου Φ.Π.Α. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 16η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ. στην Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων του Ναυστάθμου Κρήτης(ΔΝΟ/ΝΚ), που εδρεύει στο Βλητέ Σούδας. (06/07/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3059/2020)
Προϋπολογισμός: 140.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Hμερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών 9/7/2020 και ώρα 11 π.μ. ημέρα ΠΕΜΠΤΗ . Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Την 31/8/2020 ώρα 1:00 π.μ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ. Η αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 4/9/2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ. (06/07/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 4ΟΥ - 5ΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ LEO2 ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΩΝ», (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3056/2020)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 10 Αυγούστου ημέρα Δεύτερα και ώρα 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 11 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (06/07/2020)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙ ΤΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (ΕΣΟΘΕ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3039/2020)
Προϋπολογισθείσα αξία 62.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21/08/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00. (06/07/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ,ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 13.900 ΤΕΤ. ΜΕΤ. ΕΠΑΝΩΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΟΣΧΟΥ ΔΕΨΕΩΣ ΧΡΩΜΙΟΥ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΑΤΡΟΧΙΣΤΟ), ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ PULL UP, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΒΥΛΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΒΥΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021, ΤΟΥ 700 (ΑΠ. ΕΒΕΠ: 2902/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία: 27/07/2020 (29/06/2020)

περισσότερα »

PCT ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 44/2020 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 674/2020)
Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 14/02/2020 έως 17/02/2020 και ώρες 10:00 ως 12:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 18/02/2020 από ώρα 09:00 έως 12:30. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 18/02/2020 και ώρα 13:00 (13/02/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΈΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΆΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5272/2019)
Εκτιμώμενη Αξία: 40.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο συνοπτικός διαγωνισμός (αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί την Πέμπτη 09 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συσκέψεων του Ναυτικού Κλιμακίου Σκαραμαγκά (23/12/2019)

περισσότερα »

Υ.Π.Α.- ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΡΑΞΟΥ (ΚΑΑΞ), ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ. (Α.Π. ΕΒΕΠ: 4024/2019)
(14/10/2019)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2467/2018)
Προϋπολογισμός: 34.999,99 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Πέμπτη 05 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (27/06/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 488597 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
(10/10/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, 2.500 ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" (Αρ. Προκήρυξης 6640 / 2014, Αρ. πρωτ. 6640 / 30-09-2014)
(01/10/2014)

περισσότερα »

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
(01/09/2014)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4291/2013 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Σελίδα 37 «Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, και εγκατάσταση συστημάτων ανάπτυξης portal επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών που να περιλαμβάνει εφαρμογές ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, παραγγελιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, σε δύο τουλάχιστον έργα αντιστοίχου μεγέθους με (02/09/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4291/22-07-2013). ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17-09-2013, ΏΡΑ 13:00, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 854.756,52€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). (23/07/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2738/2013, ΑΡ. ΠΡΩΤ.2738/21-5-2013)
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς ανακοινώνει τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τάσεων και Προοπτικών Απασχόλησης στην Περιοχή του Πειραιά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (22/05/2013)

περισσότερα »

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(27/09/2012)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»(Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
- (18/09/2012)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012
(06/09/2012)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(20/07/2012)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες