Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε Ελλάδα  RSS 2.0 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ – ΠΛΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3955/2018)
Προϋπολογισμός: 60.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων απαλλασσομένου ΦΠΑ.. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 01 Νοεμβρίου 2018 2017 και ώρα 10:00. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00. (23/10/2018)

περισσότερα »

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3953/2018)
Προϋπολογισμός 42.160,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία, ώρα και τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται η Πέμπτη 01 Νοεμβρίου 2018, ώρα 10:30. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 01 Νοεμβρίου 2018, ώρα 10:00 (23/10/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3949/2018)
Προϋπολογισμός: 11.855,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (23/10/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3949/2018)
Προϋπολογισμός: 3.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:30. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (23/10/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΤΥΠΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3949/2018)
Προϋπολογισμός: 11.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (23/10/2018)

περισσότερα »

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3941/2018)
Προϋπολογισμός 18.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 23/10/2018, ημέρα Τρίτη και από 09:00 π.μ. μέχρι 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 24/10/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (19/10/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3940/2018)
Προϋπολογισμός: 57.040,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Δευτέρα 29/10/2018 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 30/10/2018 και ώρα 09:00 π.μ. (22/10/2018)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΘΟΛΩΝ (RADOME) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (RADARs) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΔΙΕΤΕΥΝΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CNS ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3939/2018)
Προϋπολογισμός: 3.720,00 € περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία διενέργειας: 02/11/2018 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01/11/2018 και ώρα 14:00. (22/10/2018)

περισσότερα »

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 36 τ.μ. ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3938/2018)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 21/11/2018 και ώρα 10:00 π.μ.. (22/10/2018)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΑΡΑΞΟΥ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ, ΜΗΛΟΥ, ΚΗΘΥΡΩΝ, ΝΑΞΟΥ, ΣΚΥΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ, ΛΕΡΟΥ, ΣΗΤΕΙΑΣ, ΚΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 ΚΑΙ 2020 ΚΑΙ ΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΟΣ 2020 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3925/2018)
Προϋπολογισμός: 1.246.099,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22/07/2018 και ώρα 00:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/11/2018 και ώρα 17:00 (22/10/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3923/2018)
Προϋπολογισμός 1.187.000,01 € περ/νου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 26-10-18 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.: 10-12-18 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 14-12-18 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. (22/10/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3916/2018)
Προϋπολογισμός 282.000,01 € περ/νου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 26-10-18 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.: 07-12-18 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 13-12-18 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (22/10/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ AΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3910/2018)
Εκτιμώμενη αξία: 300.000,00 €, άνευ Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 12/11/2018 και ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 19/11/2018 και ώρα 11:00 π.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 23/11/2018 και ώρα 09:00 π.μ.. (19/10/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - FOLLOW ON SUPPORT (FOS) ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ AS-332C1 SUPER PUMA» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3909/2018)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι τις 13/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί στις 14 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (19/10/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΠΤΩΣΕΩΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3908/2018)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την 28 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 29 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ (19/10/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 3ωνΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3905/2018)
Προϋπολογισμός: 18.151,18 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Πέμπτη 25/10/2018 και ώρα 10:00π.μ. (19/10/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΚΑΦΩΝ MK V ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΥΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3903/2018)
Προϋπολογισμός: 990.000,00 €, άνευ Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 24/10/2018 και ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 31/10/2018 και ώρα 11:00 π.μ.. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 06/11/2018 και ώρα 09:00 π.μ.. (19/10/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΕΔΙΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3901/2018)
Προϋπολογισμός: 9.857,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Δευτέρα 05/11/2018 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 06/11/2018 και ώρα 09:00 π.μ. (19/10/2018)

περισσότερα »

442 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3900/2018)
Προϋπολογισμός: 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Τετάρτη 24/10/2018 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 25/10/2018 και ώρα 09:00 π.μ. (19/10/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΜΑΧΙΩΝ FLIR INFRARED TURPET, Ε/Π SUPER PUMA» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3899/2018)
Προϋπολογισμός: 541.980,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, απαλλασσομένου ΦΠΑ. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 13 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 20 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 27 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. (19/10/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 44/18 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. 4412/16, ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Α/Φ PZL M-18», (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3898/2018)
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 12η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. (19/10/2018)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SITA/CUTE ΤΟΥ ΚΑΗΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ CORE ROOM ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΑ ΣΤΟΝ ΚΑΗΚ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3897/2018)
Προϋπολογισμός: 1.537.670,86 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 20-10-2018 και ώρα 00:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/11/2018 και ώρα 17:00 (19/10/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ», (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3895/2018)
Προϋπολογισμός: 57.040,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Δευτέρα 29/10/2018 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 30/10/2018 και ώρα 09:00 π.μ. (19/10/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»,» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3891/2018)
Προϋπολογισμός: 294.304,64 € με τον Φ.Π.Α. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των κατατεθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 03/12/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται από 19/10/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έως την 26/11/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. (19/10/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗ Α.Α.Ε. 6/2017» ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3871/2018)
Προϋπολογισμός 161.284,40 € πλέον Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/10/2018 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/11/2018 και ώρα 16:00. (18/10/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ" (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3800/2018)
Προϋπολογισμός: 36.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (12/10/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 35/18 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. 4412/16, ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (OVERHAUL) ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΛ «MAIN ROTOR HUB, Ε/Π SUPER PUMA» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3799/2018)
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 3η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. (12/10/2018)

περισσότερα »

650 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ– ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3798/2018)
Συνολικός προϋπολογισμός: 17.500,00 €. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23/10/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης : 24/10/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. (12/10/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 34/18 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. 4412/16, ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (OVERHAUL) ΔΥΟ (2) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΛ,NSN:1615145330577, P/N:332A32-1007-03T, MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3797/2018)
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 10η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. (12/10/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 46/18 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. 4412/16– ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΑΦΩΝ)/ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ (Ε/Π)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3796/2018)
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 12η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. (12/10/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3790/2018)
Προϋπολογισμός 170.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται στις: 19/11/2018 και ώρα 13.00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 23/11/2018 και ώρα 13.00 μ.μ (12/10/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ,» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3789/2018)
Προϋπολογισμός: 359.566,00 € με τον Φ.Π.Α. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 04.12.2018 και ώρα 13:00 μεσημέρι και η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 26.11.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00. (12/10/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΣΕ ΞΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12VX100 ΤΥΠΟΥ ΖΕΛΕ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3785/2018)
Προϋπολογισμός: 5.033.973,00 €. Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 05 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 06 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ (12/10/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ MTU 16V 1163 TB 63 ΓΙΑ ΚΦ τ.ΝΑΥΜΑΧΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3781/2018)
Εκτιμώμενη αξία: 3.266.666,67 €, άνευ Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 24/09/2018 και ώρα 13:00. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 23/10/2018 και ώρα 13:00.. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 29/10/2018 (12/10/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3774/2018)..
Προϋπολογισμός 374.790,00 € περ/νου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: η 12-10-18 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 06-12-18 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 12-12-18 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (11/10/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3774/2018)
Προϋπολογισμός 280.072,85 € περ/νου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 12-10-18 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.: 05-12-18 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 11-12-18 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (11/10/2018)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3768/2018)
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 6.502.680,00 €. Νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 31-10-2018 και ώρα 14:00 μ.μ.. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 07-11-2018 και ώρα 11:00 π.μ. (11/10/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 4ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 4ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΜΒΟΛΙΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3728/2018)
Προϋπολογισμός: 519.573,40 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 5 Νοε 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 9 Νοε 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 16 Νοε 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. (09/10/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΆΡΤΟΥ, ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ/ ΕΠΙΔΟΡΠΙΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3674/2018)
Προϋπολογισμός: 803.978,64 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 22 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 31 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 07 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. (04/10/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3673/2018)
Προϋπολογισμός: 212.389,38 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 19 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 12 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 02 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. (04/10/2018)

περισσότερα »

95 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ» – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3672/2018)...
Εκτιμώμενη δαπάνη: 140.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 23 Οκτ 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31 Οκτ 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 06 Νοε 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. (04/10/2018)

περισσότερα »

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3671/2018)..
Προϋπολογισμός: 100.000,00 € περίπου χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 19 Οκτ 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Ημερομηνία διεξαγωγής 1ης φάσης διαγωνισμού:: 23 Οκτ 2018 και ώρα 10:00 πμ. (04/10/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
- (30/04/2013)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (TONER ΚΑΙ MAINTENANCE KIT)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3615/2018)
Προϋπολογισμός: 116.975,80 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 29 Οκτ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 2 Νοε 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 8 Νοε 18, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00. (02/10/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «84 Μ.Τ. ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΣΕ ΣΑΛΤΣΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3614/2018)
Προϋπολογισμός: 747.600,00 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 29 Οκτ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 2 Νοε 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 8 Νοε 18, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30. (02/10/2018)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3522/2018)
Προϋπολογισμός: 709.700,00 € με Φ.Π.Α. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 29η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα κι ώρα 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 02η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. (24/09/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» ( (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3446/2018)
Προϋπολογισμός: 618.323,45 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 12 Οκτ 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 19 Οκτ 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 25 Οκτ 18, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. (18/09/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «7.950 ΜΕΤΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΠΑΡΑΘΥΕΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Β/Π Νο 330 πλ.1,50» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3445/2018)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 12 Οκτ 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 19 Οκτ 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 25 Οκτ 18, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30. (18/09/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3444/2018)
Προϋπολογισμός: 102.822,58 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 15 Οκτ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 22 Οκτ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 26 Οκτ 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. (18/09/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Υ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3443/2018)
Προϋπολογισμός: 123.387,10 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 15 Οκτ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 22 Οκτ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 26 Οκτ 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. (18/09/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3442/2018)
Καταληκτική δικαιολογητικών μέχρι την 22 Οκτ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Αποσφράγιση των προσφορών: 23 Οκτ 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30. (18/09/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «175.150 Kg ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΣΕ ΡΑΒΔΟΥΣ,» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3441/2018)
Προϋπολογισμός: 630.540,00 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 12 Οκτ 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 19 Οκτ 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 25 Οκτ 18, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. (18/09/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3440/2018)
Προϋπολογισμός: 576.003,94 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 16 Οκτ 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 22 Οκτ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 26 Οκτ 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. (18/09/2018)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2467/2018)
Προϋπολογισμός: 34.999,99 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Πέμπτη 05 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (27/06/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 488597 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
(10/10/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, 2.500 ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" (Αρ. Προκήρυξης 6640 / 2014, Αρ. πρωτ. 6640 / 30-09-2014)
(01/10/2014)

περισσότερα »

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
(01/09/2014)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4291/2013 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Σελίδα 37 «Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, και εγκατάσταση συστημάτων ανάπτυξης portal επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών που να περιλαμβάνει εφαρμογές ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, παραγγελιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, σε δύο τουλάχιστον έργα αντιστοίχου μεγέθους με (02/09/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4291/22-07-2013). ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17-09-2013, ΏΡΑ 13:00, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 854.756,52€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). (23/07/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2738/2013, ΑΡ. ΠΡΩΤ.2738/21-5-2013)
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς ανακοινώνει τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τάσεων και Προοπτικών Απασχόλησης στην Περιοχή του Πειραιά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (22/05/2013)

περισσότερα »

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(27/09/2012)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»(Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
- (18/09/2012)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012
(06/09/2012)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(20/07/2012)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013
   (12/04/2012)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες