Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

ΛΗΨΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3743/2017) (17/11/2017)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3647/2017) (09/11/2017)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΩΝΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3631/2017) (06/11/2017)
ΥΠΟΜΝΗΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ/ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΑΠΟ 1.7.2018 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3630/2017) (06/11/2017)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ CITES ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3615/2017) (06/11/2017)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΩΝ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 3548) (03/11/2017)
ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 3543/2017) (03/11/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/893 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι ΚΑΙ IV ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 999/2001, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ X, XIV ΚΑΙ XV ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 142/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΗ ΖΩΪΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.3541/2017) (03/11/2017)
ΚΥΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3522/2017) (27/10/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/1851 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΜΕΡΟΣ Ε ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 92/260/ΕΟΚ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΙΠΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΙΠΠΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΓΕΡΙΑ, ΤΟ ΚΟΥΒΕΪΤ, ΤΟ ΜΑΡΟΚΟ, ΤΟ ΟΜΑΝ, ΤΟ ΚΑΤΑΡ, ΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.3519/2017) (03/11/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/1850 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2014/709/ΕΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ.(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:3518/2017) (03/11/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/1841 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2017/247, ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:3517/2017) (03/11/2017)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (20/09/2017)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ XYLELLA FASTIDIOSA (20/09/2017)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2915,2924/2017) (07/09/2017)

1  2  3  4  5  6  7  8 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες