Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2915,2924/2017) (07/09/2017)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ ΑΡΙΘΜ. 64416/14.07.2017 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ 1. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2848/2017) (04/09/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1092 ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/670 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Σ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 2805/2017) (04/09/2017)
ΝΕΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 2821/2017) (30/08/2017)
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ/ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ ΟΜΟΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 2804/2017) (25/08/2017)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/44 (ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΑΣ ), ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 204/2011 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2764/2017) (25/08/2017)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (22/08/2017)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝ. (ΕΕ) 2016/44, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 204/2011 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ 2773/2017) (22/08/2017)
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2763/2017) (22/08/2017)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ EUROMED TRADE HELPDESK (18/08/2017)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε. «ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ» (18/08/2017)
A) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΔΕΦΚΦ1116596ΕΞ2017 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗΣ.Β) ΑΡΙΘΜ. ΔΕΦΚΦ1116601ΕΞ2017 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ. (17/08/2017)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2469/2017) (18/07/2017)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 516/Β΄) (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 2342/2017) (06/07/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017/801/ΕΕ ΤΗΣ 8ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2016 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/715 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ PHYLLOSTICTA CITRICARPA (MEALPINE) VAN DER AA ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ»(Α.Π.ΕΒΕΠ:2211/2017) (30/06/2017)

1  2  3  4  5  6  7 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες