Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Α.Α.Δ.Ε.  RSS 2.0 

Α.Α.Δ.Ε. - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ: 1) «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ …………» ΚΑΙ 2) «ΕΤΗΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3813/2022) (27/09/2022)
Α.Α.Δ.Ε. - ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1040/2021) (11/03/2021)
Α.Α.Δ.Ε. - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ/ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5934/2020) (11/01/2021)
Α.Α.Δ.Ε. - ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ 1.1.2021 ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ή ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΙΔΙΩΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5873/2020) (23/12/2020)
Α.Α.Α.Δ.Ε. - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5390/2020) (07/12/2020)
Α.Α.Δ.Ε. - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ICISNET (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5287/2020) (03/12/2020)
Α.Α.Δ.Ε. - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 ΚΑΙ (ΕΕ) 2019/475, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4830/2020) (23/11/2020)
Α.Α.Δ.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.1006/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε ΠΕΡΙ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε (ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 42) (A.P. E.B.E.P. 4783/2020) (09/11/2020)
Α.Α.Δ.Ε. - ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΑΙΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ" ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΤΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4452/2020) (22/10/2020)
Α.Α.Α.Δ.Ε. - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΛΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ - ICISNET.» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4323/2020) (08/10/2020)
Α.Α.Α.Δ.Ε. - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ Φ.Π.Α. ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4311/2020) (08/10/2020)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1575/2020) (13/04/2020)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ (ΕΕ) 2020/403 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ COVID-19 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1383/2020) (10/04/2020)
Α.Α.Δ.Ε. - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 490/2020) (26/02/2020)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 6/2020) (10/01/2020)

1  2  3