Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Α.Α.Δ.Ε.  RSS 2.0 

Α.Α.Δ.Ε. - ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΑΙΤΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ" ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΤΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4452/2020) (22/10/2020)
Α.Α.Α.Δ.Ε. - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΛΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ - ICISNET.» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4323/2020) (08/10/2020)
Α.Α.Α.Δ.Ε. - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ Φ.Π.Α. ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4311/2020) (08/10/2020)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1575/2020) (13/04/2020)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ (ΕΕ) 2020/403 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ COVID-19 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1383/2020) (10/04/2020)
Α.Α.Δ.Ε. - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 490/2020) (26/02/2020)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 6/2020) (10/01/2020)
Α.Α.Δ.Ε. - ΝΕΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Φ.Π.Α. ΟΛΛΑΝΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5367/2019) (07/01/2020)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΩΝ) – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪONTA (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5134/2019) (20/12/2019)
Α.Α.Δ.Ε. - ΈΞΑΡΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΛΥΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4815/2019) (03/12/2019)
Α.Α.Δ.Ε. - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ «CLASS» ΤΗΣ Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3665/2019) (27/09/2019)
Α.Α.Δ.Ε. - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3655/2019) (27/09/2019)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ E-ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 51 ΤΟΥ Ν.4569/2018 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4256/2014 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2397/2019) (12/06/2019)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ 44-1 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1788/2019) (08/05/2019)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΜΕ ΑΡ. Α. 1098/13.03.2019 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1763/2019) (30/04/2019)

1  2 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες