Επιχειρηματικές Συνεργασίες  RSS 2.0 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΑΝΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ/ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5383/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 05/01/2023 και ώρα 15:00. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 12/01/2023 και ώρα 10:00. (07/12/2022)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ), ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΣ, ΓΕΝ ΚΑΙ ΓΕΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5327/2022)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 09 Ιαν 23, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 13 Ιαν 23, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30. (05/12/2022)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΑΝΟΙΚΤΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5326/2022)
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09 Ιαν 22, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», θα πραγματοποιηθεί την 13 Ιαν 23, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:15. (05/12/2022)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ Ν.4412/2016, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5325/2022)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 09:00. Αποσφράγιση των προσφορών την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 09:30. (05/12/2022)

περισσότερα »

98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ» – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5323/2022)
Ημερομηνίες Παραλαβής των Προσφορών: Έως 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, Έως 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00 υποβολή των δικαιολογητικών, που απαιτούνται σε έντυπη μορφή. Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00 στο χώρο του Στρατηγείου της 98 ΑΔΤΕ 24 (05/12/2022)

περισσότερα »

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2022: ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΜΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΕΟΥ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5295/2022)
Ημερομηνία διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού: 13 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., ημέρα Tρίτη. (02/12/2022)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ B.M.S. ΤΟΥ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5293/2022)
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: Δευτέρα 19-12-2022, ώρα 13:00 μ.μ.. Καταληκτική ημερομηνία έντυπης προσφοράς: Τετάρτη 21-12-2022, ώρα 11:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Τετάρτη 21-12-2022, ώρα 12.30 μ.μ. (02/12/2022)

περισσότερα »

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (ΗΟΔΚ) ΤΥΠΟΥ 4X4 ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5223/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 20η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 23η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πμ. (30/11/2022)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΑΝΟΙΚΤΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΔΥΟ Φ/Τ-Ε/Τ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5199/2022)
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: 29 Δεκ 22, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», θα πραγματοποιηθεί την 05 Ιαν 23, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00, (29/11/2022)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ– ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HOSPITAL INFORMATION SYSTEM (HIS) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LABORATORY INFORMATION SYSTEM (LIS) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5184/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 19 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 21 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (29/11/2022)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ– ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5121/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 19η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 21η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ. (25/11/2022)

περισσότερα »

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) ΤΗΣ 4ης Υ.Π.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5109/2022)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα, 12-12-2022 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Πέμπτη, 15-12-2022 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: Παρασκευή, 16-12-2022 και ώρα 11:00π.μ. (24/11/2022)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΣΤΗ Ν.ΠΟΤΙΔΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5102/2022)
Κατάθεση παρατηρήσεων και σχολίων επί των όρων μέχρι τις 20/12/2022 (24/11/2022)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» -1ΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΧ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΧ)», ΜΕ «ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5102/2022)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 27 Δεκ 22, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 28 Δεκ 22, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (24/11/2022)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ Α-Τ STRIM ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ 89 ΧΙΛ.», (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5030/2022)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την 10 Ιαν 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 11 Ιαν 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (18/11/2022)

περισσότερα »

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΚΑΙ Α3» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5011/2022)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα, 5-12-2022 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Πέμπτη, 8-12-2022 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: Παρασκευή, 9-12-2022 και ώρα 11:00π.μ. (17/11/2022)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΙΟΥ «ΟΜΗΡΟΣ» - 2ος ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5003/2022)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου «ΟΜΗΡΟΣ» στις 09/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:30. έως 11:00 π.μ (17/11/2022)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ «ΒΙΝΤΣΕΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4996/2020)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 11:00. έως 11:30 π.μ. (16/11/2022)

περισσότερα »

ΑΛΒΑΝΙΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΩΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 12,9 MW, ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ VAU I DEJES, ΣΤΗ ΣΚΟΔΡΑ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΟΜΩΝΥΜΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4840/2022)
Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00 (14/11/2022)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ Ν.4412/2016, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ (ONCOR IMPRESSION 3D PLUS), (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4924/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 08 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 12 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 (11/11/2022)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4909/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 09/12/2022 και ώρα 15:00. (10/11/2022)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4902/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 05/12/2022 και ώρα 03:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 09/12/2022 και ώρα 10:00 π.μ. (10/11/2022)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4836/2022)
Ο ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://auctions.hndgs.mil.gr) την 19 Δεκ 22 και από ώρα 09:00 έως 12:00 πμ. (07/11/2022)

περισσότερα »

44η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (DATA CENTER) ΤΗΣ 4ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (PRIMARY SITE) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΡΘΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ HCI (HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURE) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4768/2022)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: ΔΕΥΤΕΡΑ, 31-10-2022 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: ΠΕΜΠΤΗ, 03-11-2022 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 04-11-2022 και ώρα 11:00π.μ. (03/11/2022)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ» (CPV 33168000-5, ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ) (Α.Π. ΕΒΕΠ:3523/2022)
(31/08/2022)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3105/2022)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:30 (19/07/2022)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ ΑΕΡΟΣ ΑΤΜΟΥLEX (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2239/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 14 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 16 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00πμ (23/05/2022)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
(24/08/2020)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», ΕΣΠΑ 2014-2020
(28/01/2019)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

Επιχειρηματικές Συνεργασίες
Προσφορές / Ζητήσεις / Συνεργασίες Διαγωνισμοί ..... (20/06/2011)

περισσότερα »