Επιχειρηματικές Συνεργασίες  RSS 2.0 

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ MARTIN ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2867/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12 Ιουλίου 22, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 13 Ιουλίου 22, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. (01/07/2022)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2866/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12 Ιουλίου 22, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 13 Ιουλίου 22, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. (01/07/2022)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2864/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13 Ιουλίου 22, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 14 Ιουλίου 22, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. (30/06/2022)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ PHYSIO-CONTROL LIFEPAK-20 ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) LIFEPACK-1000 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2863/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12 Ιουλίου 22, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 13 Ιουλίου 22, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. (30/06/2022)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ VISITOR T30C , ΔΥΟ (2) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ AERO DR ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MICROSOFT SURFACE BOOK 2 ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2862/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12 Ιουλίου 22, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 13 Ιουλίου 22, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. (30/06/2022)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ INFINITY CENTRAL STATION ΟΙΚΟΥ DRAEGER ΣΤΗ ΜΕΘ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ DRAEGER EVITA 2 DURA ΣΤΗ ΜΕΘ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ SPO2 ΣΤΟ ΤΕΠ.» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2861/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11 Ιουλίου 22, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 11 Ιουλίου 22, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ. (30/06/2022)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΒΥΣΜΑ ΓΑΖΑΣ ΑΝΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΟ 10CMX20CM 12PLY )» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2860/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13 Ιουλίου 22, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 14 Ιουλίου 22, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. (30/06/2022)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ VIDEO ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2859/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07 Ιουλίου 22, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 07 Ιουλίου 22, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (30/06/2022)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΕΩΝ ΆΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-9-2022 ΕΩΣ 31-12-2024» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2830/2022)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 03/08/2022, και ώρα 11.00π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Πέμπτη 01/09/2022, και ώρα 11.00 π.μ (29/06/2022)

περισσότερα »

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΜΟΝΟΙΑ), ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2825//2022
- (28/06/2022)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ ΑΕΡΙΟΥ (AIRVO 2) – ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2816/2022)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ του 2022 και ώρα 13:30 (28/06/2022)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2816/2022)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ του 2022 και ώρα 13:00 (28/06/2022)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2816/2022)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ του 2022 και ώρα 13:00 (28/06/2022)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2816/2022)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ του 2022 και ώρα 13:00 (28/06/2022)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2816/2022)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ του 2022 και ώρα 13:30 (28/06/2022)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2814/2022)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 29/08/2022, και ώρα 11.00π.μ, Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Δευτέρα 05/09/2022, και ώρα 11.00 π.μ. (28/06/2022)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 251 ΓΝΑ – ΑΑΥΕ – ΚΑΙ – ΔΥΓ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2799/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 12η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 14η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ. (27/06/2022)

περισσότερα »

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2022: ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΜΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΕΟΥ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2792/2022)
Ημερομηνία διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού: 14 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., ημέρα Πέμπτη. (27/06/2022)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ( (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2789/2022)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 και ώρα 13:30 (27/06/2022)

περισσότερα »

ΚΥΠΡΟΣ – ΔΥΟ (2)ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΚΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2745/2022
Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών: 9 Σεπτεμβρίου 2022 και 27 Ιουλίου 2022. (24/06/2022)

περισσότερα »

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΒΑΣΕΩΣ -, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΤΑΧΙΝΙ, ΠΑΣΤΕΛΙ, ΧΥΜΟΣ, ΣΤΑΦΙΔΑ, ΜΕΛΙ) ΓΙΑ ΜΕΡΙΔΕΣ "4Β" ΕΤΟΥΣ 2022 ΕΠ΄ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΗΣ 862 ΑΒΕΤ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2760/2022)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 25 Ιουλ 22 και ώρα 15:00. (23/06/2022)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» -, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΝΑΤΟ F-54 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2694/2022)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 18 Ιουλ 22, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 22 Ιουλ 22, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. (20/06/2022)

περισσότερα »

114 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2693/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 22 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 26 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ. (20/06/2022)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2672/2022)
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: Τρίτη 05-07-2022, ώρα 13:00 μ.μ.. Καταληκτική ημερομηνία έντυπης προσφοράς: Παρασκευή 08-07-2022, ώρα 11:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Παρασκευή 08-07-2022, ώρα 11.30 π.μ. (17/06/2022)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2665/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 01 Ιουλ 22, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 04 Ιουλ 22, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 05 Ιουλ 22, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. (17/06/2022)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΩΝ / ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2610/2022)
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: Τρίτη28-6-2022 και ώρα 13:00. Καταληκτική ημερομηνία έντυπης προσφοράς: Παρασκευή 1-7-2022 και ώρα 11:00 π.μ Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Παρασκευή 1-7-2022, ώρα 11:30π.μ. (15/06/2022)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ;Σ ΔΥΟ (2) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ [ΠΩΛΗΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2605/2022)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05 Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:30 έως 11:00 π.μ. στα Γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» (14/06/2022)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» -, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙ-ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΥΦΕΚΙΟΥ G3 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΕΚΙΟΥ)». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2601/2022)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 20 Ιουλ 22, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 21 Ιουλ 22, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (14/06/2022)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π.2592/2022)
Ο ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://auctions.hndgs.mil.gr) την 26 Ιουλ 22 και από ώρα 09:00 έως 12:00 πμ.. (14/06/2022)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2591/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 01η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 05η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ. (14/06/2022)

περισσότερα »

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΝΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ο/Ν 223137). (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2588/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 12 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών 19 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. (14/06/2022)

περισσότερα »

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ–ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ VPBX» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2587/2022)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: ΔΕΥΤΕΡΑ, 27-06-2022 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: ΠΕΜΠΤΗ, 30-06-2022 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 01-07-2022 και ώρα 11:00π.μ.. (14/06/2022)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΦΩΝ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ 112ΠΜ (ΑΕΕ: 06/21)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2580/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 12/07/22, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 12/07/22, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. (14/06/2022)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2579/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 27 Ιουν 22, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 30 Ιουν 22, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 1 Ιουλ 22, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. (14/06/2022)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΗΥ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ ΗΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2571/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 11/07/2022 και ώρα 03:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 15/07/2022 και ώρα 10:00 π.μ. (10/06/2022)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ NEXT» (Α.Π. ΕΒΕΠ:2452/2022)
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής Ημερομηνία: 06/07/2022 Τοπική ώρα: 15:00 (07/06/2022)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 02/2022 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29) ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΩΝ (Γ/Π) ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2343, 1480/2022)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00. (27/05/2022)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ ΑΕΡΟΣ ΑΤΜΟΥLEX (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2239/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 14 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 16 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00πμ (23/05/2022)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 38 – 13/05/2022 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2110 /2022)
Αντικείμενα: Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού. Παροχή υπηρεσιών επιδιόρθωσης και συντήρησης μηχανών αεροσκαφών. Προμήθεια ραδιοελεγχόμενου παρεμβολέα αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. Προμήθεια πολεμικού υλικού. Προετοιμασία βασικού σχεδιασμού και μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κατασκευή κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου. Προμήθεια συστήματος προστασίας μεταφοράς δεδομένων. Προμήθεια ραδιοσυστήματος. Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικών διαχείρισης δασών (16/05/2022)

περισσότερα »

ΚΥΠΡΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5721/2021)
Η περίοδος υποβολής των προσφορών θα διαρκέσει μέχρι την 1η Ιουλίου 2022. (31/12/2021)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
(24/08/2020)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», ΕΣΠΑ 2014-2020
(28/01/2019)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

Επιχειρηματικές Συνεργασίες
Προσφορές / Ζητήσεις / Συνεργασίες Διαγωνισμοί ..... (20/06/2011)

περισσότερα »