Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Ευρωπαϊκές Οδηγίες  RSS 2.0 

1. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2013/519/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ. 2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2013/519/ΕΕ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1705/2017) (22/05/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2017/767, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1551/2017) (15/05/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/731 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤ/ΚΩΝ BOV-X, BOV-Y, BOV ΚΑΙ OVI (ΠΑΡΑΡΤ. I & II ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡ. 206/2010), ΤΩΝ ΥΠΟΔ. ΠΙΣΤ/ΚΩΝ GEL, COL, RCG ΚΑΙ TCG (ΠΑΡΑΡΤ. II ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/759) & ΤΟΥ ΥΠΟΔ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΠΑΡΑΡΤ. I ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡ. 28/2012) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΣΠΟΓΓΩΔΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1512/2017) (09/05/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/731 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤ/ΚΩΝ BOV-X, BOV-Y, BOV ΚΑΙ OVI (ΠΑΡΑΡΤ. I & II ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡ. 206/2010), ΤΩΝ ΥΠΟΔ. ΠΙΣΤ/ΚΩΝ GEL, COL, RCG ΚΑΙ TCG (ΠΑΡΑΡΤ. II ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/759) & ΤΟΥ ΥΠΟΔ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΠΑΡΑΡΤ. I ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡ. 28/2012) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΣΠΟΓΓΩΔΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1511/2017) (08/05/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε 2017/675/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΓΕΡΙΑ.(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1309/2017) (20/04/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017/204-3/2/2017 ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΟΥΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/29/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΦΡΑΞΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ή ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ Η.Π.Α., & ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2015/2416 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΩΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ARGILUS PLANIPENNIS FAIRMAIRE (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1228/2017) (12/04/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/622 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤ. ΙΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. 2000/572/ΕΚ, & ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΜΑΧΙΩΝ, ΟΥΡΟΔΟΧΩΝ ΚΥΣΤΕΩΝ & ΕΝΤΕΡΩΝ, ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤ. ΙΙΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2007/777/ΕΚ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ & ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΣΠΟΓΓΟΔΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1188/2017) (12/04/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/554 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2014/247 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1103/2017) (03/04/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/564 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2014/709/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1095/2017) (30/03/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/481 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 798/2008 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΔΑΦΩΝ, ΖΩΝΩΝ ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ Η ΝΑ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1019/2017) (29/03/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/486 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2008/185/ΕΚ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΦΡΙΟΥΛΙ – ΙΟΥΛΙΑΝΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΩΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ AUJESKY (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1018/2017) (29/03/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/384 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 206/2010 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝBOV-X, OVI-X, OVI-Y KAI RUM ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ Η ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΠΛΗΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 0835/2017) (14/03/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/351 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 0833/2017) (14/03/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/223 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ, ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΤΙΔΕΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 0657/2017) (01/03/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/252 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 93/52/ΕΟΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΣΤΡΑΜΑΔΟΥΡΑ ΩΣ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 0586/2017) (01/03/2017)

1  2  3  4  5  6  7 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες