Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Ευρωπαϊκές Οδηγίες  RSS 2.0 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/1139 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2017/247 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2249/2017) (30/06/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2006/766/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/1089/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2006/766/ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ Π.Γ.Δ.Μ., ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2248/2017) (30/06/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017/801/ΕΕ ΤΗΣ 8ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/715 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΠΟ΄ΘΥΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ PHULLOSTICTA CITICARPA ( MC ALPINE ) VAN DER AA ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2211/2017) (30/06/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., 2017/887/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2017/675. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1977/2017) (13/06/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2017/800 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2009/821/ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ TRACES. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1967/2017) (13/06/2017)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ (ΕΕ): 1) ΑΡΙΘ. 206/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ 12/3/2010, 2) ΑΡΙΘ. 196/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ 7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1973/2017) (13/06/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/862 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΙΠΠΩΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 93/195/ΕΟΚ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2004/211/ΕΚ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1974/2017) (13/06/2017)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 2017/786 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 142/2011 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΡΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΧΘΥΕΛΑΙΟΥ.(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1966/2017) (13/06/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2017/728/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2013/92/ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΤΟΥΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1886/2017) (09/06/2017)
1. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2013/519/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ. 2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2013/519/ΕΕ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1705/2017) (22/05/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2017/767, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1551/2017) (15/05/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/731 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤ/ΚΩΝ BOV-X, BOV-Y, BOV ΚΑΙ OVI (ΠΑΡΑΡΤ. I & II ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡ. 206/2010), ΤΩΝ ΥΠΟΔ. ΠΙΣΤ/ΚΩΝ GEL, COL, RCG ΚΑΙ TCG (ΠΑΡΑΡΤ. II ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/759) & ΤΟΥ ΥΠΟΔ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΠΑΡΑΡΤ. I ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡ. 28/2012) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΣΠΟΓΓΩΔΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1512/2017) (09/05/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/731 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤ/ΚΩΝ BOV-X, BOV-Y, BOV ΚΑΙ OVI (ΠΑΡΑΡΤ. I & II ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡ. 206/2010), ΤΩΝ ΥΠΟΔ. ΠΙΣΤ/ΚΩΝ GEL, COL, RCG ΚΑΙ TCG (ΠΑΡΑΡΤ. II ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/759) & ΤΟΥ ΥΠΟΔ. ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΠΑΡΑΡΤ. I ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡ. 28/2012) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΣΠΟΓΓΩΔΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1511/2017) (08/05/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε 2017/675/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΓΕΡΙΑ.(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1309/2017) (20/04/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017/204-3/2/2017 ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΟΥΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/29/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΦΡΑΞΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ή ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ Η.Π.Α., & ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2015/2416 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΩΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ARGILUS PLANIPENNIS FAIRMAIRE (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1228/2017) (12/04/2017)

1  2  3  4  5  6  7  8 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες