Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Ευρωπαϊκές Οδηγίες  RSS 2.0 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2018/11, ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 117/2018) (17/01/2018)
ΛΗΨΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 041/2018) (10/01/2018)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2017/2411, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 42/2018) (10/01/2018)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2369 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 743/2013 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4262/2017) (03/01/2018)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/2175 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2017/247, ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4149/2017) (20/12/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2017/2166, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/2017) (04/12/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2017/2173 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2008/185/ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ AUJESKY ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ LOMBARDIA ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4036/2017) (04/12/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2017/2176 ΚΑΙ 2017/2198, ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4035/2017) (04/12/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2017/2174 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/65/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΟΜΕΛΙΣΣΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4034/2017) (04/12/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/2181 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/1918 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΤΙΚΗ ΝΟΣΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4024/2017) (04/12/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/2165 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4023/2017) (04/12/2017)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017/1980 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ ) ΑΡΙΘ. 2074/2005 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ( PSP) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4017/2017) (04/12/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017/1973 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 2074/2005 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΣΗΜΑΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3976/2017) (04/12/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017/2058 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 2016/6 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΦΟΥΚΟΥΣΙΜΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3975/2017) (04/12/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/1969 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2017/247, ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3972/2017) (04/12/2017)

1  2  3  4  5 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες