Οικονομική Επικαιρότητα    / Βόρεια Αμερική  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομούνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας προέλευσης της είδησης.


Η.Π.Α. - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ IDDBA ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟ ΤΥΡΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» (INTERNATIONAL DAIRY DELI BAKERY ASSOCIATION, ΓΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ, 6.4.2021) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1744/2021) (09/04/2021)
Η.Π.Α. - ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, 30.03.2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1562/2021) (31/03/2021)
Η.Π.Α. - ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, 23.03.2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1506/2021) (29/03/2021)
Η.Π.Α. - ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, 05.03.2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1225/2021) (08/03/2021)
H.Π.A.- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΠΟΤΩΝ ΣΤΙΣ Η.Π.Α (Α.Π.ΕΒΕΠ.:1014/2021) (04/03/2021)
Η.Π.Α. - ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, 17.02.2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 788/2021) (25/02/2021)
Η.Π.Α. - ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, 08.02.2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 624/2021) (12/02/2021)
ΚΑΝΑΔΑΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1713/2021)- (09/04/2021)
ΚΑΝΑΔΑΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1068/2021) (05/03/2021)
ΚΑΝΑΔΑΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 551/2021) (10/02/2021)
ΚΑΝΑΔΑΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 36/2021) (11/01/2021)
ΚΑΝΑΔΑΣ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ (CETA) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5725/2020) (30/12/2020)
ΚΑΝΑΔΑΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4081/2017) (19/12/2017)

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες