Υπηρεσίες  RSS 2.0 

Αλλαγές στο ΓΕΜΗ από 1η Ιουλίου 2022
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 ξεκίνησε η ισχύς του αρ. 29 ν. 4919/2022, που ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μία εταιρία μπαίνει σε αναστολή καταχωρήσεων. Επομένως, από Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. σε όλες τις περιπτώσεις αιτήσεων θα ελέγχει τα εξής: Το αν έχουν δημοσιευθεί εμπρόθεσμα (δηλαδή μέχρι το πέρας της προθεσμίας που εκάστοτε ορίζει ο νόμος) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την τελευταία χρήση. Σε περ..... (01/07/2022)

περισσότερα »

Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης
Σύμφωνα με το ν. 4919/2022, το αποδεικτικό φορολογικής δήλωσης δεν αναφέρεται στα στοιχεία που χρήζουν καταχώρησης και δημοσίευσης για καμία από τις νομικές μορφές που αποτελούν τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ..   Επομένως, σύμφωνα με το νέο νόμο του Γ.Ε.ΜΗ. που τέθηκε σε ισχύ από 7 Απριλίου 2022, δεν συντρέχει υποχρέωση καταχώρησης και δημοσίευσης του αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης για κανέναν υπόχρεο εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ....... (28/06/2022)

περισσότερα »

Aίτηση για κατάθεση φυσικού φακέλου από Συμβολαιογράφους
(28/06/2022)

περισσότερα »

Δικαιολογητικά για την ίδρυση Υποκαταστήματος Αλλοδαπής
ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ   Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. είναι αρμόδια για την ίδρυση/εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των υποκαταστημάτων αλλοδαπής που έχουν την έδρα τους στην περιοχή αρμοδιότητας του Επιμελητηρίου μας. Τα παρακάτω δικαιολογητικά αποστέλλονται ως συνημμένα (έως 5 MB) με e-mail στο registry@pcci.gr. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., σας αποστέλλονται μέσω email παράβολα για το τέλος εγγραφής, το τέλος Γ.Ε.ΜΗ. και Επιμελητηρίου. Για την άμεση εξυπηρέτησή ..... (28/06/2022)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.)
Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (Ε.Β.Ε.Π.) λειτουργεί η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) και η Υπηρεσία Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), οι οποίες διέπονται από το ν. 4919/2022. Ειδικότερα, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. είναι αρμόδια για: την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. των στοιχείων προς καταχώρηση των υπόχρεων εγγραφής σύμφωνα με το αρ. 33 ν. 4919/2022, καθώς και των πρόσθετων στοιχείων για την εκάστοτε νομική μορφή σύμφωνα με τα αρ. 34-45 ν. 4919/2022. Ενδεικ..... (26/05/2022)

περισσότερα »

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(08/04/2022)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Π.
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Π. (20/01/2021)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ EΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ ΣΕ Δ.Ο.Υ.
Ενημερώνονται οι επιχειρήσεις – μέλη Ε.Β.Ε.Π. οι οποίες εγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ, ότι υποχρεούνται να καταβάλλουν το ετήσιο τέλος τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ εντός της κάθε ετήσιας χρήσης (ΚΥΑ 79752/30-12-2014 / ΦΕΚ Β’ 2623/31-12-2014) καθώς σε περίπτωση που δεν καταβληθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες από υπόχρεο ο οποίος δεν έχει διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, το εν λόγω τέλος (άρθρο 3 της ΚΥΑ) αποστέλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ του οικείου Επιμελητηρίου, στη Φορολογική Διοίκηση, για βεβαίωση..... (14/11/2019)

περισσότερα »

Προσκομιζόμενα στοιχεία και έγγραφα για τη Σύσταση εταιρείας
   ..... (17/07/2018)

περισσότερα »

Υπηρεσία Μιας Στάσης- Νέα Κ.Υ.Α. 63577/2018
Προσκομιζόμενα έγγραφα και Δικαιολογητικά (13/07/2018)

περισσότερα »

ΝΕΑ ΚΥΑ 63577/13.6.2018 ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»
(11/07/2018)

περισσότερα »

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
(30/06/2017)

περισσότερα »

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την ίδρυση επιχείρησης για την οποία προβλέπεται Άδεια Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ο ιδρυτής θα πρέπει να ακολουθήσει υποχρεωτικά, σύμφωνα με την Απόφαση 16228/18-05-2017, άρθρο 2, συναρμοδίων Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα εξής βήματα:  ..... (26/06/2017)

περισσότερα »

web Ε.Β.Ε.Π.
Το web Ε.Β.Ε.Π. είναι ένα σύγχρονο διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει νέους και αποδοτικούς τρόπους επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις-μέλη. Κάθε μέλος-επιχείρηση που έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, θα μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, από την άνεση του γραφείου του.    ..... (08/03/2017)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (29/04/2010)

περισσότερα »