Επιχειρηματικές Συνεργασίες  RSS 2.0 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 911/2021)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Την 16/03/2021 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την 19η/03/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 (μεσημβρινή). (25/02/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 15 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 911/2021)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Την 15/03/2021 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την 18η/03/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 (μεσημβρινή). (25/02/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 13 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 911/2021)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Την 12/03/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 (μεσημβρινή). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την 17η/03/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 (μεσημβρινή) (25/02/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΣΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 911/2021)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Την 12/03/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 (μεσημβρινή). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την 17η/03/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (25/02/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ Π.Ε.Δ Π/Γ Νο 4 ΜΕ ΘΕΜΑ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ EΠΙΣΚΕΥΗΣ Π/Γ ΝΟ 4 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ" ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΣΧΕΔΙΟΥ 2942 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 896/2021)
Παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλετε να υποβάλλετε προτάσεις τροποποίησης (στο πεδίο “Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων/ Τεχνικός Διάλογος Σχεδίων Προδιαγραφών”), καθώς και τα σχόλιά σας σχετικά με τις εν λόγω Π.Ε.Δ., μέχρι το πέρας του τεχνικού διαλόγου (24 Φεβρουαρίου 2021 και 17 Μαρτίου 2021). (25/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 894/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 02 Απρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 05 Απρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. (25/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΧ ΓΙΑ ΤΟ 304 ΠΕΒ ΚΑΙ 306 ΕΒΤ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 893/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 02 Απρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 05 Απρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (25/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΧ, ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΠ-ΕΥΠ/ΛΤΧ, 308 ΠΕΒ, 306 ΕΒΤ ΚΑΙ 305 ΣΠ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 892/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 02 Απρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 05 Απρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (25/02/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ Π.Ε.Δ ΤΟΡΠΙΛΟΣΩΛΗΝΩΝ Υ/Β (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 891/2021)
Παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλετε προτάσεις τροποποίησης (στο πεδίο “Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων/ Τεχνικός Διάλογος Σχεδίων Προδιαγραφών”), καθώς και τα σχόλιά σας σχετικά με την εν λόγω Π.Ε.Δ., μέχρι το πέρας του τεχνικού διαλόγου (31 Μαρτίου 2021). (25/02/2021)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, ΕΧΙΝΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΒΔΗΡΩΝ, ΣΑΠΩΝ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΚΑΙΩΝ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ & ΤΟΥΜΠΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 887/2021)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη, 09-03-2021 και ώρα 09:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 08-03-2021 στις 14:00 μ.μ. (24/02/2021)

περισσότερα »

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 886/2021)
Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 09:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 14:00 (24/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Α/Κ ΟΒΙΔΟΒΟΛΩΝ Μ109». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 883/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 30 Μαρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 31 Μαρ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (24/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΗΡΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ Α/Κ ΠΥΡΟΒΟΛΑ PZH 2000GR ΕΝΤΟΣ ΟΡΧΩΝ». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 882/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 30 Μαρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 31 Μαρ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (24/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ,Σ ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΞ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 881/2021)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 26 Φεβ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 29 Μαρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 02 Απρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. (24/02/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΟ ΝΑΤΟ -ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. NCIA/ACQ/2021/06605/19-2-2021 ΕΓΓΡΑΦΟ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «TRANSPORTABLE SATELLITE GROUND TERMINALS THIRD GENERATION (TSGT3G) AND UPGRADED TRANSPORTABLE SATELLITE GROUND TERMINALS (UTSGT) IN-SERVICE SUPPORT ACTIVITIES», IFB-CO-115401-TSGT-ISS. (Α.Π. ΕΒΕΠ.: 837/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26η Μαρτίου 2021. (23/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ,Σ ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 700 ΣΕ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 865/2021)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 24 Φεβ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 26 Μαρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 01 Απρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. (23/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ,Σ ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ FLEECE ΟΠΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Ν/Σ ΟΠΛΙΤΩΝ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 864/2021)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 24 Φεβ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 26 Μαρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 01 Απρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:10. (23/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ,Σ ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Ν/Σ ΟΠΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 863/2021)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 24 Φεβ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 26 Μαρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 01 Απρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:20. (23/02/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ. 43/20 ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Π.Α..» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 843/2021)
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 5η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. (23/02/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΥ FOB AKTION. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 838/2021)
Η αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί, την Δευτέρα 8/03/2021. (23/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥΝΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΩΝ CM 109 - IP». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 806/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 31 Μαρ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ, Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 01 Απρ 21, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (19/02/2021)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ 76/62 SRGM OTO MELARA (ΤΠΚ T.VOSPER)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 797/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι: 22 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση φακέλων: 23 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 πμ (19/02/2021)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ OTO MELARA 76/62 (ΤΠΚ T.VOSPER)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 796/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι: 22 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση φακέλων: 23 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ (19/02/2021)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (KITS) ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ 76/62 OTO MELARA» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 795/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι: 22 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση φακέλων: 23 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ (19/02/2021)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΝΡΙΝΗ ΡΟΗ (HIGH FLOW OXYGEN THERAPY) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 787/2021)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00. (19/02/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΟΦΘ, ΦΦΘ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 785//2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 02 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (18/02/2021)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ Ε/Γ- Ο/Γ ΠΛΟΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ν.ΜΥΤ. 35 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 774/2021)
Την 02-03-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο κεντρικό κατάστημα του Λιμεναρχείου Ελευσίνας (Κανελλοπούλου 10) θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός του θέματος και συγκεκριμένα η δημόσια αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. (18/02/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ 666/11-2-2021 ΚΑΙ NCIA/ACQ/2021/06475/29-1-2021 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «INTELLIGENCE FUNCTIONAL SERVICES (INTEL-FS) - SPIRAL 2 AND BMD FUNCTIONS IN INTEL-FS», (IFB-CO-14873-INTELFS2).( Α.Π.ΕΒΕΠ:716/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται πλέον η 6η Απριλίου 2021. (17/02/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «WASTE COLLECTION AND DISPOSAL SERVICES AT JFC NAPLES», ACO-NAP-20-19, ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ..(Α.Π.ΕΒΕΠ:715/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 12η Απριλίου 2021. (17/02/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. NCIA/ACQ/2021/06547/3-2-2021 ΕΓΓΡΑΦO, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «NOI TO ESTABLISH ENTERPRISE AGREEMENTS FOR THE ENTIRE PRODUCT LIFECYCLE OF PALO ALTO NETWORKS EQUIPMENT AND SERVICES» (RFQ-CO-115160-EAPA). (Α.Π.ΕΒΕΠ:731/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 8η Μαρτίου 2021. (17/02/2021)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Τεύχους No. 18/2021 (Α.Π.ΕΒΕΠ:757/2021)
(17/02/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.719/15-2-2021 ΚΑΙ NCIA/ACQ/2021/06529/15-2-2021 ΕΓΓΡΑΦΑ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «REFRESH AND SUSTAIN DCIS EQUIPMENT POOL» (RFQ-CO-115259-DCEP).(Α.Π.ΕΒΕΠ:770/2021)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ Η 26Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 (17/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΧ». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 773/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 26 Μαρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ, Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 29 Μαρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (17/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 600 ΗΡ OSHKOSH ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 303 ΠΕΒ». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 772/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 29 Μαρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ, Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 30 Μαρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (17/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ HUMMER» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 771/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 29 Μαρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ, Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 30 Μαρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (17/02/2021)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 07/21 «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΝΑ) ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 769/2021)
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και αριθμό συστήματος: 106496, την 2/4/2021 και ώρα 09:00π.μ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/3/2021 και ώρα 11:00π.μ. (17/02/2021)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 04/21 «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/16 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 769/2021)
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 2/3/2021 και ώρα 09:00π.μ. (17/02/2021)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 02/21 «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/16 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΜΒΩΝ ΚΙ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 769/2021)
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 2/3/2021 και ώρα 11:00π.μ. (17/02/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 04/21 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΜΙΚΡΟΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 11 ΕΩΣ 14 ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 768/2021)
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 5η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. (17/02/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 764//2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 02 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. (17/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 700 ΣΕ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 763/2021)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 17 Φεβ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 22 Μαρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 29 Μαρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:10 (17/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΞ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 762/2021)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 16 Φεβ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 22 Μαρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 29 Μαρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 (17/02/2021)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 756/2021)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00. (17/02/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (112 ΠΜ, 114 ΠΜ, Μ.ΓΕΑ, 251 ΓΝΑ ΚΑΙ ΚΕΔΑ/Ζ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 727/2021)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 08 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 22 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 29 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. (15/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ OΧΗΜΑΤΩΝ STEYR 680M-M3». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 725/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 23 Μαρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ, Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 24 Μαρ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. (15/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ OΧΗΜΑΤΩΝ Μ/S 240 GD». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 723/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 23 Μαρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ, Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 24 Μαρ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (15/02/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 722/2021)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 05 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 19 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 26 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. (15/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ HUMMER - VBL». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 713/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 24 Μαρ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ, Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 26 Μαρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. (15/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ/S 290GD - GDT». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 712/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 24 Μαρ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ, Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 26 Μαρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (15/02/2021)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 630 /2021)
Η διάρκεια του έργου μπορεί να είναι έως 18 (δεκαοκτώ) μήνες και η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 4 Απριλίου 2021. (11/02/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «IMPLEMENTATION OF THE NATO COMMON OPERATIONAL PICTURE INCREMENT 2», (IFB-CO-115049-NCOP2), AMD2 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 656/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται πλέον η 8η Μαρτίου 2021. (11/02/2021)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 04/2021 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΠΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΣ) CROTALE NG/GR» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 653/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι: 30 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30. Αποσφράγιση φακέλων: 31 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 (10/02/2021)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 01/2021 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (MISSION SYSTEM M-S) Α/Φ ΑΣΕΠΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 651/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι: 30 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Αποσφράγιση φακέλων: 31 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ (10/02/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (Ο.Π.Σ.Σ.Ν)». (Α.Π.ΕΒΕΠ:638/2021)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ: 01 Μαρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μμ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:04 Μαρ 21, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μμ (09/02/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ- ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑ. (Α.Π. ΕΒΕΠ: 628/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 17 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ. (09/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ (Τ/Κ) ΣΤΟΧΩΝ», ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 101 ΤΟΥ Ν.3978/2011, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑ-ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. (Α.Π. ΕΒΕΠ:627/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 22 Μαρτίου 2021 (09/02/2021)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 06/2017 «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – FOLLOW ON SUPPORT (FOS) ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ AS-332C1 SUPER PUMA» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 582/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι: 9 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Αποσφράγιση φακέλων: 10 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ (05/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ»» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 576/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 19 Μαρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ, Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 22 Μαρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (05/02/2021)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΛΑΞΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 554/2021)
Προτάσεις εκδήλωσης κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλονται αποκλειστικά: α) στην ηλεκτρονική διεύθυνση epixeipasa@gmail.com και β) ταχυδρομικά στην διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 34, Τ.Κ 73132, Χανιά Κρήτης, Υπ’ όψιν Δ.Σ. ΕΠΙΧΕΙΠΑ (04/02/2021)

περισσότερα »

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ- ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ (Α.Π. ΕΒΕΠ: 535/2021)
Καταληκτική ημερομηνία:15/04/2021 (03/02/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «PROCUREMENT OF ELECTRONIC SECURITY SYSTEM FOR INTERIM FACILITY», (RFQ-CO-115317-ESS) ( Α.Π.540,541/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 26η Φεβρουαρίου 2021. (03/02/2021)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 03/2021 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΑΧΗΣ Τ/Λ SUT/SST-4» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 539/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι: 29 Μαρ 21 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Ημερομηνία αποσφράγισης φακέλων που περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής:. 30 Μαρ 21 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (03/02/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝ (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ) ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 538/2021)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 23 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 09 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 16 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. (03/02/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝ (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ) ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 538/2021)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 23 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 09 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 16 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. (03/02/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΟΦΘ, ΦΦΘ)»» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 536//2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 15 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. (03/02/2021)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 506/2021)
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4/3/2021 και ώρα 11:00 πμ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 11/3/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 (01/02/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 454/2021)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Την 01η/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 (μεσημβρινή). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την 04η/03/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 (μεσημβρινή) (29/01/2021)

περισσότερα »

ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΨΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 445/2021
Ο Εμπορικός Τομέας της Πρεσβείας της Βραζιλίας προωθεί προς γνώση σας προκήρυξη αγοράς καψυλίων της Στρατιωτικής Αστυνομίας της Πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Σε συνημμένα αρχεία θα βρείτε το κείμενο της προκήρυξης, καθώς και υπόδειγμα υποβολής πρότασης (στα πορτογαλικά). (28/01/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 444/2021)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 24 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 03 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 10 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. (28/01/2021)

περισσότερα »

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 413/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11 Μαΐου 2021. (28/01/2021)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΔ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 420/2021)
Ημερομηνία διενέργειας ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού: 8 Μαρ 2021 (από 9:00 έως 12:00 π.μ.) (27/01/2021)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 17/2021 – 22/01/2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 341 /2021)
Αντικείμενα: , Προμήθειες Μαζούτ M1, Οικοδομικών υλικών, Καυσίμων, Ζωικών προϊόντων, Εξοπλισμού ψύξης, Ορθοπεδικών ειδών, Αγαθών για υδραυλικά και άλλα εξαρτήματα, Εξοπλισμού υπολογιστών. Κατασκευή σιδηροδρομικού διαδρόμου, Κατασκευή φράγματος αναχώματος. Χειμερινή συντήρηση τοπικών δρόμων και οδών. Κατασκευή δρόμων…. (26/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «OPERATIONAL ASSURANCE, HAND OVER, TRAINING AND MENTORING CAPABILITY WITHIN BMD FUNCTIONS IN EDUCATION, TRAINING, EXERCISE AND EVALUATION FUNCTIONAL SERVICES (ETEE FS)», (IFB-CO-115115-ETEE-JEMM-BMD) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 370/2021)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η Απριλίου 2021 (26/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ENHANCEMENT OF JOINT EXERCISE MANAGEMENT MODULE (JEMM) WITHIN BMD FUNCTIONS IN EDUCATION, TRAINING, EXERCISE AND EVALUATION (ETEE) FUNCTIONAL SERVICES (FS)», (IFB-CO-115113-ETEE-JEMM-BMD) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 369/2021
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η Απριλίου 2021 (26/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ENHANCEMENT OF JOINT EXERCISE MANAGEMENT MODULE (JEMM) WITHIN BMD FUNCTIONS IN EDUCATION, TRAINING, EXERCISE AND EVALUATION FUNCTIONAL SERVICES (ETEE FS)», (IFB-CO-115112-ETEE-JEMM-BMD). (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 368/2021)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η Απριλίου 2021 (26/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (INTERNATIONAL COMPETITIVE BIDDING (ICB)) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «SHAPE - SCC TRANSFORMERS AND EMP FILTERS REPLACEMENT (ICB) PROCUREMENT PROCEDURE (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 314/2021)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 2α Απριλίου 2021 (26/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: INVITATION FOR BID IFB-CO-14783-INTELFS2_INTELLIGENCE FUNCTIONAL SERVICES (INTEL-FS) - SPIRAL 2 AND BMD FUNCTIONS IN INTEL-FS - (ΜΕΡΟΣ 2) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 315/2021)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16η Μαρτίου 2021 (26/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: INVITATION FOR BID IFB-CO-14783-INTELFS2_INTELLIGENCE FUNCTIONAL SERVICES (INTEL-FS) - SPIRAL 2 AND BMD FUNCTIONS IN INTEL-FS - (ΜΕΡΟΣ 1) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 316/2021)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16η Μαρτίου 2021 (26/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: INVITATION FOR BID IFB-CO-14783-INTELFS2_INTELLIGENCE FUNCTIONAL SERVICES (INTEL-FS) - SPIRAL 2 AND BMD FUNCTIONS IN INTEL-FS (ΜΕΡΟΣ 4 - ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 310/2021)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16η Μαρτίου 2021 (26/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: INVITATION FOR BID IFB-CO-14783-INTELFS2_INTELLIGENCE FUNCTIONAL SERVICES (INTEL-FS) - SPIRAL 2 AND BMD FUNCTIONS IN INTEL-FS (ΜΕΡΟΣ 3) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 312/2021)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16η Μαρτίου 2021 (26/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «BOA COMPETITION RFQ-CO-115259-DCEP - AMD1 - DISTRIBUTION» (RFQ-CO-115259-DCEP) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 309/2021)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 1η Φεβρουαρίου 2021 (26/01/2021)

περισσότερα »

ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΆΡΔΕΥΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 301/2021)
- (26/01/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ- ΜΟΝΑΔΩΝ Α/Δ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 319/2021)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 22 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 01 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 8 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. (21/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: IFB-CO-14314-IEG-C ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: PROVISION OF INFORMATION EXCHANGE GATEWAY BETWEEN NATO SECRET AND MISSION SECRET (MAIL 2) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 196/2021)
Σε συνέχεια του από 7/1/2021 ηλεκτρονικού μας μηνύματος σχετικά με την πρόσκληση για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα "Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret and Mission Secret" (IFB-CO-14314-IEG-C), αποστέλλεται (λόγω όγκου συνημμένων) το δεύτερο μέρος (20/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: IFB-CO-14314-IEG-C ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: PROVISION OF INFORMATION EXCHANGE GATEWAY BETWEEN NATO SECRET AND MISSION SECRET (MAIL 3) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 194/2021)
Σε συνέχεια του από 7/1/2021 ηλεκτρονικού μας μηνύματος σχετικά με την πρόσκληση για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα "Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret and Mission Secret" (IFB-CO-14314-IEG-C), αποστέλλεται (λόγω όγκου συνημμένων) το τρίτο μέρος (20/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: IFB-CO-14314-IEG-C ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: PROVISION OF INFORMATION EXCHANGE GATEWAY BETWEEN NATO SECRET AND MISSION SECRET (MAIL 4) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 193/2021)
Σε συνέχεια του από 7/1/2021 ηλεκτρονικού μας μηνύματος σχετικά με την πρόσκληση για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα "Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret and Mission Secret" (IFB-CO-14314-IEG-C), αποστέλλεται (λόγω όγκου συνημμένων) το τέταρτο μέρος (19/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: IFB-CO-14314-IEG-C ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: PROVISION OF INFORMATION EXCHANGE GATEWAY BETWEEN NATO SECRET AND MISSION SECRET (MAIL 5) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 192/2021)
Σε συνέχεια του από 7/1/2021 ηλεκτρονικού μας μηνύματος σχετικά με την πρόσκληση για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα "Provision of Information Exchange Gateway Between NATO Secret and Mission Secret" (IFB-CO-14314-IEG-C), αποστέλλεται (λόγω όγκου συνημμένων) το πέμπτο μέρος (19/01/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «PROVISION OF INFORMATION EXCHANGE GATEWAY BETWEEN NATO SECRET AND MISSION SECRET (IEG-C)» (IFB-CO-14314-IEG-C). (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 40/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 29η Μαρτίου 2021. (12/01/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ. 43/20 ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Π.Α.» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5951/2020)
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 3η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. (30/12/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5321/2020)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου του 2020 και ώρα 13:30. (02/12/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO - Έρευνα Αγοράς για Παροχή Πληροφοριών για το Έργο: «NATO’s Fictional Operational Scenario Requiring a Commercial Satellite Communications Solution» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4973/2020)
- (16/11/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΤΟΥΜΠΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4722/2020)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 29-10-2020 και ώρα 15:00μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 4-12-2020 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 9-12-2020 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: 10-12-2020 και ώρα 11:00π.μ. (29/10/2020)

περισσότερα »

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ- «ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ»( Α.Π.ΕΒΕΠ: 4493/2020)
(19/10/2020)

περισσότερα »

ΔΕΘ-HELEXPO A.E. – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITION FOR THE THESSALONIKI CONFEX PARK” (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4288/2020)
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/11/2020. Ανακοίνωση Επιλογής των 15 Διαγωνιζόμενων:16/12/2020, Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών: 22/01/2021. Έναρξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού: 01/02/2021, Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2021. Ανακοίνωση Βραβείων:01/07/2021 (05/10/2020)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
(24/08/2020)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», ΕΣΠΑ 2014-2020
(28/01/2019)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

Επιχειρηματικές Συνεργασίες
Προσφορές / Ζητήσεις / Συνεργασίες Διαγωνισμοί ..... (20/06/2011)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες