Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Ευρωπαϊκές Οδηγίες  RSS 2.0 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2019/1293 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 577/2013 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΟΥ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ, ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΤΙΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3707/2019) (04/10/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/1399 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/909/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΝΘΑΡΟΥ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3591/2019) (23/09/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2019/1395 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 798/2008 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΔΑΦΩΝ, ΖΩΝΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.ΒΕ.Π. 3590/2019) (23/09/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2019/1293 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 577/2013 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΟΥ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ, ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΤΙΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 3532/2019) (18/09/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ) 2019/1392, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 3522/2019) (18/09/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ) 2019/1385, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 3484/2019) (18/09/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/1206 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 1 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/65/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΥΦΙΤΣΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2972/2019) (06/08/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/1212 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ µΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2971/2019) (06/08/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/1185 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2945/2019) (06/08/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2019/1177 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 142/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ), ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ, ΓΕΥΣΙΟΓΟΝΩΝ ΣΠΛΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΗΓΜΕΝΩΝ ΛΙΠΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2944/2019) (06/08/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ) 2019/1147, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2843/2019) (11/07/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ) 2019/1095, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2007/777/ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΣΝΙΑ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΜΑΧΙΩΝ, ΟΥΡΟΔΟΧΩΝ ΚΥΣΤΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2722/2019) (08/07/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ) 2019/1031, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2684/2019) (01/07/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ) 2019/975, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2584) (25/06/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/950 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2476/2019) (20/06/2019)

1  2  3  4  5 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες