Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017/801/ΕΕ ΤΗΣ 8ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2016 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/715 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ PHYLLOSTICTA CITRICARPA (MEALPINE) VAN DER AA ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ»(Α.Π.ΕΒΕΠ:2211/2017) (30/06/2017)
ΛΗΨΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. ΕΒΕΠ:2249/2017) (30/06/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2017/728/ΕΕ - ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΑΣ (30/06/2017)
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (30/06/2017)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2098/2017) (23/06/2017)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1996/2017) (19/06/2017)
ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1012727/24-02-2017, ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΦΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΈΝΩΣΗ, ΕΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΝΘΑΡΟΥ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ (AETHINA TUMIDA) ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 1968/2017) (13/06/2017)
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:1933/2017) (13/06/2017)
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.ΕΦΚ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ (06/02/2017)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ REX ΑΠΟ 1-1-2017 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 84/2017) (11/01/2017)
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΦΠΚΥ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 63/2017) (11/01/2017)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΡΟΦΟΕΦΟΔΙΑ, ΚΑΠΝΙΚΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΛΠ». (21/12/2016)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (15/12/2016)
ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ Ε.Ε. - ΤΟΥΡΚΙΑ (24/11/2016)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TRACES (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 3782/2016) (26/10/2016)

  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες