Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Ευρωπαϊκές Οδηγίες  RSS 2.0 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/210 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2020/47 ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΤΥΠΟΥ Η5Ν8 ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 835/2020) (27/02/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/175 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2020/47 ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΤΥΠΟΥ Η5Ν8 ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 692/2020) (27/02/2020)
ΚΑΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2019/625 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/625 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 343/2020) (24/02/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2019/2128 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΠΛΟΙΩΝ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ Η ΠΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ Η ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ Η ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 342/2020) (24/02/2020)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2019/2126 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 94/641/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ, ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ : ΡΟΔΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 339/2020) (24/02/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2020/46 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 329/2020) (24/02/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2019/1981 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/626, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ, ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 274/2020) (24/02/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2020/15 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 150/2020) (24/02/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2020/10 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΤΥΠΟΥ Η5Ν8 ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 87/2020) (24/02/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/2169, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 20/2020) (24/02/2020)
ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ - 1) ΚΑΤ΄ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 2019/2074 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., 2) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 2019/2098 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε, 3) ΚΑΤ΄ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 2019/1666 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5290/2019) (07/01/2020)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚOI ΚΑΝΟΝΙΣΜOI (ΕΕ): 1) 2019/1139 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., 2) 2019/627, 3) ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ)2019/628 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5355/2019) (02/01/2020)
ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε: ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΕ): 1) 2019/478, 2019/2129, 2) 2019/2130 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5350/2019) (02/01/2020)
Ο ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2126 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ)2017/625 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ, ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5349/2019) (02/01/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1614 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΟΥΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/29/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΓΕΩΜΗΛΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ AKKAR ΚΑΙ BEKAA ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5319/2019) (02/01/2020)

1  2  3  4  5  6 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες