Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (30/06/2017)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2098/2017) (23/06/2017)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1996/2017) (19/06/2017)
ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1012727/24-02-2017, ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΦΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΈΝΩΣΗ, ΕΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΝΘΑΡΟΥ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ (AETHINA TUMIDA) ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 1968/2017) (13/06/2017)
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:1933/2017) (13/06/2017)
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.ΕΦΚ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ (06/02/2017)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ REX ΑΠΟ 1-1-2017 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 84/2017) (11/01/2017)
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΦΠΚΥ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 63/2017) (11/01/2017)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΡΟΦΟΕΦΟΔΙΑ, ΚΑΠΝΙΚΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΛΠ». (21/12/2016)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (15/12/2016)
ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ Ε.Ε. - ΤΟΥΡΚΙΑ (24/11/2016)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TRACES (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 3782/2016) (26/10/2016)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23.10.2015 ΕΔΥΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ2015/31-7-2015 (ΦΕΚ 1698/Β/14-8-2015) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΓΔΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ» (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 3828/2016) (25/10/2016)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (22/09/2016)
3/10/2016, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΓΔΕ, ΝΕΟΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (09/09/2016)

  ‹‹   11  12  13  14  15  ››  

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες