Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 952/2013] - ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Δ.Δ.Π.) (07/06/2016)
ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (03/06/2016)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EUR.1, EUR-MED, A.TR ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ FORM A (01/06/2016)
ΑΡΘΡΟ 128 ΚΑΝ. 2447/2015 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (01/06/2016)
ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ (17/05/2016)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ TARIC, ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1/5/2016 (17/05/2016)
ΕΞΑΓΩΓΗ & ΈΞΟΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.: Δ19Α5013811ΕΞ2014/03.06.2014 (ΑΔΑ: ΩΨΜ6Η-ΔΡΧ, ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ 1679/2016). (09/05/2016)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ Η ΑΛΛΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΟΙ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΩΝ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΛΛΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΧΩΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΔΑ: 7Ψ6ΘΗ-ΜΕΑ, ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ 1679/2016) (09/05/2016)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΑΔΑ: 7ΧΟΞΗ-ΔΨ8, ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ 1679/2016). (09/05/2016)
ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΟΦΕΙΛΗ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥΣ Η ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ, ΑΛΛΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΑΔΑ: 6ΧΥΑΗ-ΩΛ3, ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ 1679/2016) (09/05/2016)
ΓΕΝΕΣΗ, ΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ‘Η ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ – ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ» (ΑΔΑ: 6ΑΩΛΗ-775, ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ 1679/2016) (09/05/2016)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΔΔΘΣΟΚΓ 1038094 ΕΞ 2016/03.03.2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΓΔΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β)» (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ 1427/2016) (27/04/2016)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ENS) ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Αρ.Πρωτ.ΕΒΕΠ 1619/2016) (27/04/2016)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Ή ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. Δ.1163/678/Ε0017/30.08.2001 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ1173/Β) ΣΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ 1533/2016) (25/04/2016)
ΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ & ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 42, ΠΟΛ 1045 /2016 & 1057-1006 /2015 ) (ΑΡ.ΠΡΩΤ. Ε.Β.Ε.Π. 1532/2016) (25/04/2016)

  ‹‹   11  12  13  14  15  ››  

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες