Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Ευρωπαϊκές Οδηγίες  RSS 2.0 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 2019/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/625 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΖΩΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΧΥΡΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2007/275/ΕΚ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5293/2019) (02/01/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/2114 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5289/2019) (02/01/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/1994 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5220/2019) (02/01/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2019/1992 ΚΑΙ 2019/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΕΕ): 1) 2016/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΖΩΔΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ. 2) 2016/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΖΩΔΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5146/2019) (02/01/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (EE)2019/1998, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (EE) 2018/320 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΥΚΗΤΑ BATRACHOCHYTRIUM SALAMANDRIVORANS (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5145/2019) (31/12/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (EE)2019/1998, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (EE) 2018/320 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΥΚΗΤΑ BATRACHOCHYTRIUM SALAMANDRIVORANS (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5143/2019) (31/12/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/1970 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 93/52/ΕΟΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2003/467/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2008/185/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΨΕΥΔΟΛΥΣΣΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5141/2019) (31/12/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2009/821ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ TRACES (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5139/2019) (31/12/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/1952 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5018/2019) (31/12/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1931 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4724/2019) (02/12/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1886 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2010/346/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΙΜΩΔΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΤΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4591/2019) (02/12/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1895 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΩΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΒΑΡΟΑΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2013/503/ΕΕ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4590/2019) (02/12/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1900 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4589/2019) (02/12/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2019/1872 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 798/2008 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΔΑΦΩΝ, ΖΩΝΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ Η ΝΑ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4481/2019) (02/12/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/628 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 2074/2005 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/759 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4480/2019) (02/12/2019)

1  2  3  4  5  6 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες