Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Ευρωπαϊκές Οδηγίες  RSS 2.0 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/2169, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 20/2020) (24/02/2020)
ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ - 1) ΚΑΤ΄ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 2019/2074 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., 2) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 2019/2098 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε, 3) ΚΑΤ΄ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 2019/1666 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5290/2019) (07/01/2020)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚOI ΚΑΝΟΝΙΣΜOI (ΕΕ): 1) 2019/1139 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., 2) 2019/627, 3) ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ)2019/628 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5355/2019) (02/01/2020)
ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε: ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΕ): 1) 2019/478, 2019/2129, 2) 2019/2130 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5350/2019) (02/01/2020)
Ο ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2126 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ)2017/625 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ, ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5349/2019) (02/01/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1614 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΟΥΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/29/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΓΕΩΜΗΛΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ AKKAR ΚΑΙ BEKAA ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5319/2019) (02/01/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 2019/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/625 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΖΩΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΧΥΡΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2007/275/ΕΚ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5293/2019) (02/01/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/2114 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5289/2019) (02/01/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/1994 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5220/2019) (02/01/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2019/1992 ΚΑΙ 2019/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΕΕ): 1) 2016/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΖΩΔΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ. 2) 2016/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΖΩΔΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5146/2019) (02/01/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (EE)2019/1998, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (EE) 2018/320 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΥΚΗΤΑ BATRACHOCHYTRIUM SALAMANDRIVORANS (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5145/2019) (31/12/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (EE)2019/1998, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (EE) 2018/320 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΥΚΗΤΑ BATRACHOCHYTRIUM SALAMANDRIVORANS (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5143/2019) (31/12/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/1970 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 93/52/ΕΟΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2003/467/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2008/185/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΨΕΥΔΟΛΥΣΣΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5141/2019) (31/12/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2009/821ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ TRACES (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5139/2019) (31/12/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/1952 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5018/2019) (31/12/2019)

1  2  3  4  5  6 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες