Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Ευρωπαϊκές Οδηγίες  RSS 2.0 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1931 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4724/2019) (02/12/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1886 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2010/346/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΙΜΩΔΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΤΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4591/2019) (02/12/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1895 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΩΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΒΑΡΟΑΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2013/503/ΕΕ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4590/2019) (02/12/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1900 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4589/2019) (02/12/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2019/1872 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 798/2008 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΔΑΦΩΝ, ΖΩΝΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ Η ΝΑ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4481/2019) (02/12/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/628 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 2074/2005 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/759 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4480/2019) (02/12/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2019/1873 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΚΕ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΖΩΙΚΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4479/2019) (02/12/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/626 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/759 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4383/2019) (12/11/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019/1614 /EE, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΟΝΔΥΛΩΝ ΠΑΤΑΤΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ AKKAR ΚΑΙ BEKAA ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4358/2019) (07/11/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1805 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4352/2019) (07/11/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2019/1787 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/6 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΦΟΥΚΟΥΣΙΜΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4346/2019) (07/11/2019)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2018/2005 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ XVII REACH - ΦΘΑΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) ( Α.Π. 579/2019) (15/02/2019)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/2175 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2017/247, ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4149/2017) (20/12/2017)
ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ! ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ (11/03/2016)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/106/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (08/10/2014)

1  2  3  4  5  6 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες